NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland en de gemeenten steunen met 4.460.000 euro 46 culturele instellingen die door de COVID-19 maatregelen in acute financiële nood zijn gekomen.

In 2020 heeft de provincie een bedrag van 10 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele sector te verzachten. Door bundeling van krachten hebben gemeenten en provincie in het najaar van 2020 100 instellingen kunnen steunen om de crisis door te komen. Het bedrag dat na deze verdeling over was wordt nu verdeeld op basis van nieuwe voorstellen van de gemeenten. Begin oktober maakt de provincie bekend welke instellingen een subsidie krijgen.

Zita Pels, gedeputeerde Cultuur: “Gelukkig hebben veel theaters, musea en andere instellingen hun deuren weer kunnen openen. Maar er zijn nog veel beperkingen die gevolgen hebben voor de programmeringen en de inkomsten. Wij verwachten dat de gevolgen van COVID-19 ook zeker nog in het najaar 2021 en in geheel 2022 een ernstige bedreiging vormen voor het voortbestaan van het cultuuraanbod in Noord-Holland. Ik ben blij dat wij met het provinciale noodfonds en een cofinanciering van de Noord-Hollandse gemeenten de culturele sector nogmaals een steun in de rug kunnen geven.”