HOORN - Op zaterdag 15 april heeft wethouder Axel Boomgaars samen met een aantal inwoners de progress-vlag gehesen bij het gemeentehuis in Hoorn. Tegelijk met vele andere gemeenten en provincies betuigt Gemeente Hoorn hiermee steun aan de Nederlandse LHBTIQA+-gemeenschap.

LHBTQIA+ staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer en aseksueel. De + staat voor andere variaties die niet vallen binnen de gebruikelijke definities van 'man' en 'vrouw' of niet heteroseksueel of cisgender zijn.

Aanleiding

Vorig weekend hebben volwassen voetbalsupporters het pand van COC Eindhoven belaagd terwijl daar op dat moment een activiteit gaande was voor LHBTIQA+-jongeren. Dit is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel de LHBTIQA+-jongeren, vrijwilligers, het COC en de Nederlandse LHBTIQA+-gemeenschap in het algemeen.

Steunbetuiging Nederland

Niet alleen Gemeente Hoorn heeft de vlag gehesen. Vele gemeenten en provincies in Nederland hebben dit gezamenlijk gedaan om eenzelfde signaal af te geven. Wethouder Axel Boomgaars licht toe: 'Ook in Hoorn zijn er op dit moment jongeren die in een kwetsbare fase zitten omdat ze hun seksualiteit of genderidentiteit aan het ontdekken zijn. Dan is het ongelofelijk belangrijk dat er een veilige plek is om jezelf te kunnen zijn. Juist op zo'n moment jongeren bedreigen en geweld gebruiken, zoals in Eindhoven is gebeurd, is schokkend. Vandaag hijsen we de vlag om te laten zien dat we vierkant achter alle LHBTIQA+-jongeren staan, en daarna gaan we weer samen verder met allerlei mensen en organisaties in de gemeente om ervoor te zorgen dat Hoorn wel die veilige plek is.'