HOORN - In samenspraak met een bewonersgroep is op 1 juli een proef gestart met eenrichtingsverkeer voor autoverkeer in de Juniusstraat en Tweeboomlaan.

Beide straten staan vol met geparkeerde auto’s. Hierdoor kunnen tegenliggers elkaar moeilijk kunnen passeren, soms met schade tot gevolg. Na drie maanden wordt de proef geëvalueerd om te kijken of het eenrichtingsverkeer definitief moet worden ingevoerd.

Eenrichtingsverkeer
|Het eenrichtingsverkeer geldt vanaf 1 juli voor de gehele Juniusstraat en voor de Tweeboomlaan tussen de Pater Bleijstraat en de Koepoortsweg. De Juniusstraat is voor autoverkeer te bereiken via de Koepoortsweg, en niet via de Hogerbeetsstraat. De Tweeboomlaan vanaf de Pater Bleijstraat is voor autoverkeer te bereiken via de Pater Bleijstraat en niet via de Koepoortsweg. Dit is met borden aangegeven en alle bewoners zijn met een brief geïnformeerd.

Voorkeursoplossing
In beide straten staan veel geparkeerde auto’s, zowel van bewoners als van bestuurders met een bestemming elders. De daardoor ontstane krapte in de straat is meermalen bij de gemeente aangekaart. Daarop heeft de gemeente aan bewoners gevraagd om vanuit een werkgroep mee te denken over mogelijke oplossingen. Uit de gesprekken kwam naar voren dat bewoners met name mogelijkheden zien in de oplossing van eenrichtingsverkeer. Om te ervaren wat de effecten hiervan zijn, is deze proef van drie maanden ingesteld. Aan alle bewoners is gevraagd om hun ervaringen met de proef met de gemeente te delen. Ook zal de verkeerskundige van de gemeente regelmatig in de straten zijn om informatie te verzamelen over de effectiviteit van de maatregel.

Evaluatie
Direct na afloop van de proef wordt deze geëvalueerd aan de hand van de ervaringen van de bewoners en het onderzoek van de gemeente. In oktober bespreken de gemeente en de bewoners de evaluatie. Als de proef succesvol blijkt, dan wordt het eenrichtingsverkeer definitief gemaakt. Als de proef niet het gewenste effect heeft, dan moet verder worden gezocht naar andere oplossingen.