HOORN - Het college van B en W is positief over het plan om op de locaties Nieuwe Steen 8, Nieuwe Steen 10 en Bullepad 1 circa 120 appartementen en een nieuw gebouw voor de huidige tandartspraktijk Octant te realiseren. De gemeente tekende 2 april een intentieovereenkomst met initiatiefnemer Projects & Development BV, die optreedt ook voor de (mede)eigenaren Octant en de gebroeders Van Stralen.

Momenteel staan op deze locaties het huidige gebouw van tandartsenpraktijk Octant met parkeerterrein (Nieuwe Steen 8), een kantoorgebouw met een parkeerterrein (Nieuwe Steen 10) en een woonhuis met tuin (Bullepad 1). De eigenaren van deze panden willen, samen met initiatiefnemer Projects & Development BV, de mogelijkheden verkennen voor de bouw van ongeveer 120 appartementen met parkeren op eigen terrein en een nieuw gebouw voor de tandartsenpraktijk. Ook hier met parkeren op eigen terrein.

Gemengd wonen in de Nieuwe Steen

Het idee past in het plan van de gemeente om van de wijk Nieuwe Steen een meer gemengd woon- en werkgebied te maken in een aantrekkelijke groene omgeving. Zo wordt voor de

locatie Nieuwe Steen 6

op dit moment ook het plan voorbereid om deze locatie te herontwikkelen naar appartementen met ruimte voor commerciële voorzieningen.

In de intentieovereenkomst staan afspraken over hoe het idee voor nieuwe appartementen verder onderzocht wordt. De uitwerking van het soort appartementen (koop of huur) wordt later bepaald. Dan worden ook de gevolgen van het bouwvolume op deze locatie onderzocht.

Vervolg

De huidige kantoor-en bedrijfspanden en het woonhuis zijn op dit moment nog (grotendeels) in gebruik. De komende periode werkt de initiatiefnemer, samen met de gemeente, omwonenden en belanghebbenden het plan verder uit volgens de participatierichtlijnen van de gemeente. De eerste stap is het opstellen van een Nota van Uitgangspunten.

In gesprek met de omgeving

De ontwikkelaar en gemeente vinden het belangrijk dat de nieuwe invulling van de locaties past in de omgeving. Daarom worden in het proces omwonenden en belanghebbenden betrokken om te kunnen meedenken en hun inzichten te delen. Er komen meerdere momenten waarop dit mogelijk is. Voor de zomervakantie vindt een eerste bijeenkomst plaats. Omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.

Appartementen zeer gewenst

Wethouder Arthur Helling: ‘We werken graag mee aan het realiseren van dit plan. De circa 120 appartementen zijn een toevoeging voor de wijk en zeer gewenst gezien de grote vraag naar woningen. Daarbij zorgen extra bomen en groen voor een nog fijnere woon en werkomgeving in de Nieuwe Steen.’

Gemeenteraad besluit

De gemeenteraad maakt uiteindelijk de belangenafweging en beslist of de ontwikkeling kan doorgaan. Het college van B en W verwacht de raad in het vierde kwartaal van 2024 de Nota van Uitgangspunten voor het plan voor te kunnen leggen. In deze nota zijn de ruimtelijke kaders en andere gemeentelijke eisen voor dit plan opgenomen. Het uiteindelijke bouwplan dient te voldoen aan wat in deze nota is vastgelegd.