HOORN - Het woningbouwplan Hoorn De Vrijheid voor de locatie Holenweg 6, 8 en 10 is klaar voor de volgende stap. De initiatiefnemer STED Development wil op deze plek 133 appartementen bouwen. STED en de gemeente ondertekenden op 11 november 2022 een anterieure overeenkomst. Het college vraagt de gemeenteraad het ontwerp bestemmingsplan Hoorn De Vrijheid en het ontwerp beeldkwaliteitsplan in procedure te brengen.

Het plan is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces met de omwonenden. Het externe bureau De Wijde Blik heeft dit proces begeleid. Alle informatie over het participatieproces is te vinden op de website www.devrijheidhoorn.nl.

College positief over plan

Het college van B en W is positief over het plan. Wethouder René Assendelft: ‘Naar onze mening heeft het uitgebreide participatieproces en de betrokkenheid van de buurt geleid tot een woningbouwplan dat goed past in de omgeving. Het plan bestaat uit 133 appartementen, waarvan 30% sociale koop, 30% middeldure huur en koop en 40% vrije sector huur en koop. De nieuwe appartementen zijn zeer gewenst gezien de grote vraag naar woningen.’

Passend in de omgeving

Rob de Groot van STED Development geeft aan dat de hoogte van het bouwplan naar beneden is bijgesteld van tien naar acht bouwlagen. Parkeren voor bewoners vindt grotendeels plaats in een parkeergelegenheid onder het appartementencomplex. Hierdoor is de binnentuin makkelijk toegankelijk voor omwonenden en bewoners. En bij de plaatsing van balkons en groen is goed rekening gehouden met het zicht en de privacy van omwonenden. Ook zijn er meerdere aanpassingen gedaan, zoals in materiaalgebruik en kleuren, om het plan goed aan te laten sluiten bij het naast gelegen Holenkwartier.

Nieuw bestemmingsplan nodig


STED en de gemeente ondertekenden op 11 november 2022 een anterieure overeenkomst. Daarin zijn onder andere afspraken gemaakt over de betaling van kosten die de gemeente maakt, de verkoop van grond, en de bijdrage aan de openbare ruimte. Om het plan te kunnen realiseren,

is een nieuw bestemmingsplan nodig. Op 29 november 2022 bespreekt de raadscommissie het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan. De behandeling in de raad staat gepland op 13 december 2022. Na een positief raadsbesluit start de gemeente de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen.