HOORN - Het college van B&W is positief over het plan van initiatiefnemer Pro6 Vastgoed op de locatie van het voormalig kantoor van zorgorganisatie Parlan aan de Jan Willemszstraat 18. De ontwikkelaar wil op deze plek een appartementencomplex realiseren met 29 middeldure en dure koopappartementen.


Pro6 Vastgoed en de gemeente Hoorn ondertekenden donderdag 11 mei een anterieure overeenkomst. Met de ondertekening van deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd voor de vervolgstappen en de realisatie. Hiermee komt het planproces in een volgende fase.

Participatie met omwonenden

Voor de participatie rondom dit initiatief vonden in het voor- en najaar van 2022 bijeenkomsten plaats voor de omgeving. De reacties uit de omgeving zijn door de initiatiefnemer overgenomen en teruggekoppeld aan de omgeving. “Wij vinden het belangrijk dat de omgeving aan de voorkant meekijkt met de ontwikkeling. We willen iets moois toevoegen aan de buurt”, aldus Benjamin Faber van Pro6 Vastgoed.

Inpasbaar plan

Wethouder René Assendelft is positief over de voorgenomen bouw. “Het bouwen van woningen is topprioriteit voor de gemeente Hoorn. Dit complex speelt goed in op de grote behoefte aan woningen in Hoorn. Ik ben enthousiast over de vergroening van de buitenruimte en de aanplant van bomen. Het complex, met voldoende parkeren op eigen terrein, sluit goed aan op de stijl van de huidige omgeving en is een mooie toevoeging in de wijk.”

Vervolg

In maart 2023 is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De doorlooptijd voor de behandeling is ongeveer 26 weken. Zodra de vergunningen rond zijn plant de ontwikkelaar de bouwwerkzaamheden in.

Als alles volgens planning verloopt wordt het huidige gebouw eind 2023 gesloopt en gaat de eerste paal voor de nieuwbouw begin 2024 de grond in. De bouw van de appartementen duurt ongeveer één jaar en is eind 2024 gereed.

Speelplek en groen

Na de bouw van het complex realiseert de gemeente een openbare speelplek voor de omgeving. Hiervoor wordt aan de omwonenden een conceptplan voorgelegd. De ontwikkelaar gaat met direct omwonenden in overleg over de boomsoorten die in het kader van meer groen en meer privacy worden geplant.