HOORN - De gemeente en initiatiefnemer Pro6 Vastgoed ondertekenen binnenkort een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van zo’n 30 appartementen in Hoorn-Noord op de locatie Jan Willemszstraat 18.


Tot vorig jaar zat Parlan in het pand aan de Jan Willemszstraat 18. Toen Parlan besloot het pand te verlaten, hebben gemeente en Parlan de locatie verkocht aan Pro6 Vastgoed uit Alkmaar. Deze koper en initiatiefnemer wil op deze locatie zo’n 30 appartementen bouwen. Pro6 Vastgoed vraagt de gemeente mee te werken aan de realisatie van de appartementen.

Idee woningen verder vorm geven
Het college van burgemeester en wethouders besloot op 19 april 2022 om een intentieovereenkomst te sluiten met de initiatiefnemer. In de intentieovereenkomst spreken gemeente en initiatiefnemer uit dat ze met elkaar het idee voor woningen verder vorm geven en daarbij ook de omwonenden en andere belanghebbenden willen betrekken.

Aanvulling op woningen in de wijk
De gemeente streeft in elke wijk naar een goede verdeling van woningen in verschillende prijsklassen. Om tot een goede verdeling in de wijk Hoorn-Noord te komen zijn meer middeldure en dure woningen nodig. De woningen voor de locatie Jan Willemszstraat 18 vallen daarom in deze categorieën. Uiteraard is bij de ontwikkeling van de locatie ook aandacht voor meer groen in de omgeving en voldoende parkeerplaatsen.

Participatie omwonenden
De initiatiefnemer en de gemeente vinden het belangrijk de nieuwe invulling van de locatie past in de omgeving. Er komen meerdere momenten waarop de omwonenden en andere belanghebbenden hun aandachtspunten en belangen naar voren kunnen brengen. Naar verwachting in mei organiseert de initiatiefnemer een eerste bijeenkomst.

Vervolg
De gemeenteraad beslist of de ontwikkeling door kan gaan. De komende maanden werken de initiatiefnemer en de gemeente met inbreng van omwonenden en andere belanghebbenden het plan verder uit.