ZWAAG - De Hoornse gemeenteraad richt zich per brief aan Gedeputeerde Staten met het dringende verzoek de plaatsnaam Zwaag alsnog op de richtingsborden te plaatsen. Inwoners en ondernemers trokken eerder aan de bel omdat 'Zwaag' niet op de nieuwe borden van de Westfrisiaweg staat.

"Op de nieuwe borden staat nu 'industrieterrein Westfrisia, Oude Veiling, Hoorn en Blokker'. Wij vinden het onverklaarbaar dat Zwaag niet hierbij wordt genoemd", schrijven de fracties in de brief.

Zeer schadelijk
Ze zijn zeer ontevreden over de nieuwe beborden van de N307 bij Hoorn. "Het niet meer melden van de naam Zwaag op de borden is zeer schadelijk voor de inwoners en de ondernemers van Zwaag. Voor automobilisten is het verwarrend en onduidelijk dat Zwaag niet meer op de richtingborden wordt genoemd."

Meerdere ondernemers meldden zich eerder al met klachten bij Ondernemersvereniging Zwaag. Maar nu vragen ook de fracties met klem om Zwaag alsnog op de richtingborden te plaatsen.

De provincie liet eerder al weten dat er langs de nieuwe weg nog aparte plaatsnaamborden - zogeheten pseudo-komborden - komen met daarop de aanduiding 'Zwaag'. Deze borden zullen voor eind februari moeten zijn geplaatst.