HOORN - Op zondag 21 oktober reikt burgemeester Jan Nieuwenburg aan de heer Pieter Kroon (80) de Erepenning van de stad Hoorn uit. De heer Kroon krijgt deze onderscheiding, omdat hij vrijwillig veel heeft betekend voor de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn Vaarders en daarmee voor de stad Hoorn. In de erepenning staat gegraveerd: ‘Hoorn nog steviger op de wereldkaart’.


Hoorn op de wereldkaart
De heer Kroon is bestuurslid van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn Vaarders en hij was bestuurslid van de Stichting 400 jaar Kaap Hoorn. Deze stichting organiseerde in 2015/2016 activiteiten ter herinnering aan de ontdekking van Kaap Hoorn door de Hoornse schippers Le Maire en Schouten.

Ook was de heer Kroon betrokken bij de bijzondere cartografische herdenkingspublicatie Atlas van Kaap Hoorn, Kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika 1500-1725. Hij heeft hier 5 jaar aan gewerkt als projectleider. In deze atlas staat een selectie van bijzonder kaartmateriaal dat voornamelijk is gedrukt tussen 1500 en 1725. Het is daarin goed te zien hoe belangrijk de rol was die zeelieden uit onder meer Hoorn speelden bij het tot stand komen van een goed kaartbeeld.

Unieke publicatie wereldwijd verspreid
Er is nog nooit een atlas over dit specifieke onderwerp gepubliceerd en dan ook nog met zoveel zeldzaam afgedrukt beeldmateriaal. De atlas is in het Nederlands en in het Engels uitgegeven en er worden nog regelmatig exemplaren bijgedrukt. Bijna alle scheepvaartmusea in Nederland, België, Duitsland, Engeland, Spanje, Chili, Nieuw-Zeeland en de Tonga Archipel hebben een exemplaar in hun collectie. Dat geldt ook voor vele universiteiten met geschiedenisfaculteiten.

Stichting Nederlandse Kaap Hoorn Vaarders
De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn Vaarders heeft als doel het in brede kring levend houden van de herinnering aan de grote zeilvaart, in het bijzonder die rond Kaap Hoorn als historisch hoogtepunt van zeemanschap. Meer informatie over de stichting staat op www.kaaphoornvaarders.nl.