HOORN - De aanpak van de handel in drugs en locaties waar drugs wordt gemaakt is een van de speerpunten in Hoorn. Daarvoor is het nodig dat aan de voorkant barrières worden opgeworpen. En dat er zichtbaar wordt opgetreden tegen diegenen die verantwoordelijk zijn voor de productie in verdovende middelen. Een sterk front tegen ondermijnende criminaliteit in bedrijfspanden is noodzakelijk. Parkmanagement en de gemeente Hoorn hebben daarom een convenant ondertekend om de ondermijning op bedrijventerreinen nog beter, maar vooral nog zichtbaarder aan te pakken.


Bewustwording vergroten bij eigenaren

‘We willen eigenaren van panden en verhuurders van vastgoed bewuster maken van de risico’s’, zegt burgemeester Jan Nieuwenburg. ‘We zien nog te vaak dat eigenaren worden verrast als een drugslocatie in hun pand wordt aangetroffen. De screening van potentiële huurders vooraf is van belang. Maar het gaat ook om controles tijdens de verhuurperiode.’

‘Van de eigenaar vragen we om alert te zijn en te blijven en bijvoorbeeld onverwachte bezoekjes te brengen aan hun verhuurde eigendom’, vult directeur Pieter Veeter van Parkmanagement aan. ‘Controle aan de voorkant en tijdens de verhuurperiode moet helpen voorkomen dat er huurders komen met slechte plannen en het pand als drugslocatie willen inrichten.’

‘We willen proactief en gezamenlijk met vastgoedeigenaren één sterk front vormen tegen drugscriminaliteit op de bedrijventerreinen’, aldus Jan Nieuwenburg

Voordeel voor de eigenaar om mee te werken

Als een hennepplantage of drugslab wordt aangetroffen in een bedrijfspand gaat het pand drie maanden dicht. Dat kan oplopen tot wel zes maanden. ‘Al die tijd ontvang je geen inkomsten uit je pand’ zegt Pieter Veeter. ‘Plus, er ligt ook een smet op je eigendom. Dat vergeten eigenaren en verhuurders nog wel eens. Van dat slechte imago kom je soms jaren niet meer af’.

‘Als je als eigenaar meedoet met ons convenant en je houdt je aan de afspraken die wij met je maken hoef je jouw pand in beginsel niet meer te sluiten. Dat heb ik als burgemeester helaas al een aantal keren moeten doen en ik hoop dat we door dit convenant veel ellende en leed kunnen voorkomen.’

Drie bedrijventerreinen

De pilot begint met bedrijventerreinen De Oude Veiling, Westfrisia en Zevenhuis. Uitrol over alle bedrijventerreinen is qua capaciteit op dit moment niet haalbaar. De pilot duurt twee jaar. We hopen naar andere bedrijventerreinen ook een duidelijk signaal te geven dat we in Hoorn werk maken van het weren van drugscriminaliteit uit de gemeente. Eigenaren en verhuurders van vastgoed op andere bedrijventerreinen die ook interesse hebben in de pilot kunnen zich melden bij de gemeente.

Vermoeden van verdachte zaken?

Bij een vermoeden van een drugslocatie in een pand is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden. Dit kan bij politie, Meld Misdaad Anoniem of de gemeente.