HOORN - De Ottobrug tussen de Karperkuil en Binnenhaven is vanaf vrijdag 6 september 16.30 uur weer in gebruik. Fietsers en voetgangers kunnen weer snel van de Oude Doelenkade naar het Baadland en andersom.

De gemeente Hoorn en aannemer Ploegam hebben afgelopen weken hard gewerkt aan herstel van de kades. De brug werd eind juli uit voorzorg afgesloten vanwege funderingsproblemen na de renovatie in de eerste maanden van 2019.

Na herstelwerkzaamheden aan de kades en de draagconstructie is afgelopen weken de brug teruggeplaatst.

Een definitieve en veilige reconstructie van de brug had sinds de vaststelling van het probleem prioriteit. De gemeente Hoorn onderzoekt nog hoe de funderingsproblemen zijn ontstaan en zal de bevindingen aan de gemeenteraad rapporteren.