HOORN - De gemeente Hoorn zoekt opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente Hoorn roept inwoners, ondernemers en organisaties in Hoorn op om zich zo snel mogelijk bij de gemeente te melden als zij geschikte locaties of slaapplekken hebben. Aanmelden kan via www.hoorn.nl/opvang. De gemeente Hoorn heeft de opdracht om 200 opvangplekken in Hoorn te realiseren. De gemeente is druk bezig met het realiseren een aantal grotere opvanglocaties, maar zoekt voor de tussentijd nog tijdelijke opvangplekken in Hoorn.

Oproep
Burgemeester Jan Nieuwenburg roept inwoners, ondernemers en organisaties om zich te melden als zij een ruimte of slaapplaatsen beschikbaar hebben. ‘Er worden op dit moment al 50 Oekraïense vluchtelingen in Hoorn bij gastgezinnen opgevangen. Dat is ook goed, want we moeten samen alle zeilen bijzetten om ons steentje bij te kunnen dragen. Of het nu om één slaapplaats gaat, of een grotere ruimte, voor een aantal weken of langere tijd, we horen het graag.’

Aanmelden
Het aanmelden van locaties of slaapplaatsen kan via www.hoorn.nl/opvang. Hier kunnen mensen doorgeven hoeveel slaapplaatsen zij beschikbaar hebben, per wanneer en voor hoelang. Na de aanmelding belt de gemeente om de aanmelding door te spreken en een huisbezoek te plannen voor een gesprek en beoordeling van de situatie. Alles is erop gericht dat het gastgezin goed weet waar het aan begint en dat de vluchtelingen ook zeker zijn van een goede en veilige plek.

Aandachtspunten
Denk goed na of u in de positie bent (ruimte en financieel) om mensen bij u thuis op te vangen.
Het gaat om tijdelijke opvangplekken, totdat de gemeente de grotere opvanglocaties heeft gerealiseerd.
Ga uit van een duur van ca. 4 weken (of meer, als dat voor het gastgezin mogelijk / gewenst is).
De gemeente Hoorn werkt aan een regeling voor de bijdrage in de kosten voor gastgezinnen. Het is niet de bedoeling dat dat gastgezinnen hoge vergoedingen gaan vragen aan de vluchtelingen die bij hen logeren.
Na aanmelding belt de gemeente het gastgezin om het aanbod te bespreken en een huisbezoek in te plannen. Bij het huisbezoek wordt gekeken naar opvangmogelijkheden en worden concrete afspraken gemaakt.
De gemeente houdt contact met het gastgezin en er is een maatschappelijk begeleider voor de mensen die zij opvangen.

Binnenkort wordt een bijeenkomst voor gastgezinnen georganiseerd. Deze is voor mensen die nu al vluchtelingen opvangen, dat willen gaan doen, of interesse hebben. Na aanmelding wordt u hiervoor uitgenodigd.