HOORN - Het college van B en W heeft besloten dat horecaterrassen tijdelijk ruimer mogen zijn. De vergunningen worden verleend aan zo'n 75 horecaondernemers. Op de Roode Steen wordt een tijdelijke nieuwe indeling gemaakt en op het Kerkplein is ruimte om extra terrassen neer te zetten.

Wat gaan we doen?
Ondernemers hebben het zwaar op dit moment. Door de aanhoudende beperkende (landelijke) coronamaatregelen heeft het college besloten tot tijdelijke verruiming van de terrassen voor 2021. De vergunningen worden verleend aan zo'n 75 horecaondernemers. De indeling van de terrassen verschilt lichtelijk vergeleken met vorig jaar. Vanuit de gemeente worden de hoekpunten van de terrassen uitgezet zodat zowel voor de ondernemer als de handhaver duidelijk is welke ruimte vergund is.

Nieuwe indeling Roode Steen en Kerkplein
Op de Roode Steen wordt een tijdelijke nieuwe indeling gemaakt. Terrasschermen op het middengebied zijn niet toegestaan, om het stadsgezicht te beschermen. De drie bankjes zullen tijdelijk verwijderd worden, vanwege overlast voor de terrasbezoekers. Dit zal blijven gelden zolang de beperkende coronamaatregelen van kracht zijn. Op het Kerkplein is ruimte om extra terrassen neer te zetten voor de ondernemers van Kerkplein. Een deel van de betaalde parkeerplaatsen wordt voorlopig nog in gebruik genomen als werkterrein voor de verbouwing van de Grote Kerk tot hotel.

Mogelijke permanente verruiming vanaf 2022
Er wordt later dit jaar een voorstel aan de raad voorgelegd waarmee het tarief voor het plaatsen van terrassen dit jaar verlaagd wordt naar een zo laag mogelijk bedrag, om ondernemers tegemoet te komen. Het college zet bovendien in op permanente verruiming van de terrassen per voorjaar van 2022. De nieuwe situatie zal na de zomer geëvalueerd worden.