HOORN - In de gemeente Hoorn heeft 53,5% van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Er was lange tijd een te laag cijfer in omloop vanwege een computerstoring. Door deze storing konden een aantal stembureaus de opkomst woensdagavond niet invullen, waardoor dit helaas bleef steken op 34,5%.

Tellen kostte meer tijd

De dubbele verkiezingen zorgde ervoor dat het tellen dubbel zo lang duurde. Tel daarbij op dat het stembiljet van de Provinciale Staten een flink formaat had, ook dat kost meer tijd. Een stembiljet mag maar een roodgekleurd hokje bevatten. Meerdere hokjes rood maken betekent dat het stembiljet ongeldig wordt. Dat moet goed worden gecontroleerd. Al met al heeft dit ertoe geleid dat het langer duurde om de definitieve uitslag bekend te maken. Een grote ploeg vrijwilligers heeft hier, zoals altijd, hard aan gewerkt.

Voorlopige uitslagen

Bij de verkiezing voor de Provinciale Staten heeft de BoerenBurgerBeweging ook in Hoorn de meeste stemmen gekregen. De VVD is tweede, de PvdA derde, Groen Links vierde en D66 is als vijfde partij uit de bus gekomen. De complete uitslag van de verkiezingen is te vinden op de website van de gemeente Hoorn.