HOORN - Het college van B en W vraagt de gemeenteraad om de concept Nota van Uitgangspunten over de herontwikkeling van de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen te bespreken in een meningvormende raadscommissie voordat het college de nota vaststelt. In de openbare raadscommissie van donderdag 9 juni vanaf 20.00 uur wordt de nota besproken in de raadszaal van het stadhuis, Nieuwe Steen 1, in Hoorn.


Concept Nota van Uitgangspunten

De raad heeft op 15 juni 2021 groen licht gegeven voor een IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum), 80 appartementen in het goedkope segment en 60 appartementen in het middeldure segment op de locatie van de oude hockeyvelden. Op 25 oktober 2021 vond een inloopavond plaats over de plannen. Naar aanleiding van het raadsbesluit en de inloopavond is een zogenaamde Nota van Uitgangspunten opgesteld met randvoorwaarden en ambities voor de herontwikkeling van het gebied. Naast de plek waar de bebouwing zal komen zijn in deze nota eisen opgenomen die gesteld worden aan onder andere verkeer, parkeren, ecologie, groen, beeldkwaliteit, duurzaamheid, archeologie. De Nota van Uitgangspunten vormt de basis voor de omgevingsvergunning voor het IKEC en voor een nieuw bestemmingsplan voor het gebied.

IKEC

Het IKEC vervult een belangrijke regionale functie voor kinderen in het speciaal basisonderwijs. In het IKEC wordt gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanaf één locatie. Op dit moment zitten de betrokken scholen verspreid over verschillende locaties in sterk verouderde gebouwen.

Openbare raadscommissie

De raadscommissie bespreekt de concept Nota van Uitgangspunten op 9 juni, daarna zal het college de nota definitief vaststellen.

De stukken die worden besproken, zijn te vinden op de website van de gemeenteraad.

De raadscommissie is vrij toegankelijk. Wilt u inspreken tijdens de openbare raadscommissie of heeft u vragen over deze avond? Dan kunt u mailen naar de griffie via griffie@hoorn.nl.