HOORN - Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met fysiek of seksueel geweld. En ook in Nederland komt geweld tegen vrouwen veelvuldig voor. Elke 10 dagen overlijdt een vrouw in Nederland als gevolg van huiselijk geweld. Met de campagne ‘Orange The World’ wordt internationaal de aandacht gevestigd op dit onderwerp door onder andere markante gebouwen oranje uit te lichten. In Hoorn zal de Oosterpoortbrug tot 10 december oranje kleuren.

In alle lagen van de bevolking komt geweld voor. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Niet alleen als slachtoffer, maar ook als getuige: als kapper, buurvrouw, huisarts of schooljuf hoor of zie je nog wel eens wat. Van heftige ruzies, tot blauwe plekken en angst. Met de wereldwijde campagne ‘Orange the World’ wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen dit geweld. Oranje staat voor de dagenraad; het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.

Voor deze campagne delen we de komende twee weken verhalen van vrouwen die huiselijk geweld of kindermishandeling hebben meegemaakt. Zij laten zien dat iedereen met geweld te maken kan krijgen en dat er hoop is. Mensen in een onveilige omgeving kunnen uit deze situatie komen en hulp krijgen. Wethouder Marjon van der Ven: “Het is niet makkelijk om vermoedens van geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken, maar daar bieden we via Veilig Thuis handvatten voor. Hoe open je een gesprek? Hoe ondersteun je een slachtoffer”? Het zijn de mensen uit de omgeving die het verschil kunnen maken. Ik roep iedereen op niet weg te kijken, maar aandacht te geven aan de slachtoffers.”

Maakt u zich als inwoner zorgen om een familielid, vriendin, buurvrouw, collega of klasgenoot? Voor hulp en advies over hoe u dat het beste kunt aanpakken, kunt u (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis. Bel 0800-2000 of chat met Veilig Thuis via www.veiligthuis.nl. Samen maken we het verschil.