HOORN - In de Week van de Pleegzorg - 2 tot en met 9 november - zal de Oosterpoortbrug vanaf 20.00 uur ’s avonds groen kleuren om aandacht te vragen voor het pleegouderschap. Hoorn telt ruim 60 pleeggezinnen. In de regio Noord-Holland Noord zijn op dit moment nog 50 kinderen - die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, op zoek naar een pleeggezin. Deze week start Pleegzorg Nederland daarom een landelijke wervingscampagne genaamd Open je wereld om inwoners te inspireren en enthousiasmeren om ook pleegouder te worden.


Pleegouders in verschillende soorten en maten

Landelijk wachten meer dan 800 kinderen op een passende plek in een pleeggezin. Zij krijgen wel hulp, maar nog niet de best passende hulp. Er zijn meer mensen nodig die kinderen een veilig thuis kunnen bieden, waar ze zichzelf mogen zijn en zich kunnen ontplooien.

Te weinig pleegouders betekent dat kinderen vaker doorgeplaatst worden of dat het lang duurt voordat de juiste match voor een fijne plek gevonden is.

Er zijn verschillende manieren waarop jij ‘je wereld kunt openen’ voor een kind. In deeltijd, kortdurend (vaak crisis) en langdurig. Samen met de ouders vorm je één ongedeelde wereld voor het kind. En je staat er niet alleen voor. Je krijgt hulp en professionele begeleiding.

Compliment

Wethouder Marjon van der Ven heeft veel bewondering voor de liefde- en aandachtvolle taak van pleegouders en pleeggrootouders die kinderen in hun gezin opnemen. Van der Ven: ‘Pleegouders nemen soms tijdelijk en soms voor vele jaren een pleegkind onder hun hoede. Zij bieden kinderen structuur en de kans op een normaal gezinsleven. Het is een prachtige manier om escalatie van problemen te voorkomen en kinderen toch de nodige warmte en aandacht te geven.’

Informatieavonden

Mensen die willen onderzoeken of pleegzorg bij hun gezin past, kunnen zich aanmelden voor de online informatiebijeenkomst op 10 november om 20.00 uur via

https://openjewereld.nu/regio/noord-holland/