HOORN - De voorbereidingen voor de herinrichting van het Kerkplein en omgeving zijn in volle gang. Het streven is dat voor de zomer van 2020 het plein vernieuwd is.


Verbouwing Grote Kerk

De ondernemer die de Grote Kerk wil verbouwen tot hotel en horecagelegenheid heeft hiervoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is van plan hieraan mee te werken. De aanvraag, het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn tot 28 augustus in te zien in het stadhuis. Daarna neemt het college een besluit over het verlenen van de vergunning.

Het is een breed gedragen wens dat de herinrichting voor het Kerkplein voor het zomerseizoen van 2020 klaar is. De planning voor de herinrichting van het Kerkplein is afhankelijk van de verbouwing van de Grote Kerk. Daarom is het ontwerpbesluit zo snel als mogelijk gepubliceerd.

Herinrichting Kerkplein

De technische uitwerking van het ontwerp bevindt zich in de afronding. Hier is een actieve werkgroep van ondernemers en bewoners bij betrokken. Voor de verlichting is er een concept plan. De ideeën zijn het dat hele gebied oud-Hollandse groene lichtmasten krijgt. De Boterhal, het 1940-1945 monument, de kerk, de kerktoren, het Oude Vrouwenpoortje (bibliotheek) en het Admiraliteitspoortje worden apart aangelicht. De verwachting is dat het verlichtings- en aanlichtingsplan eind september klaar is. Uit de resultaten van het archeologisch onderzoek blijkt dat voor het aanbrengen van de fundering onder de weg nog verder onderzoek nodig is. Daarom zijn er begin september 2019 grondmetingen en boringen.

Planning

Eerder was de planning dat de werkzaamheden op en rondom het Kerkplein na de kermis van 2019 konden starten. Omdat de werkzaamheden aan het Kerkplein afgestemd worden op de verbouwing van de Grote Kerk, start de herinrichting van het Kerkplein later. Het streven is nog steeds in het voorjaar van 2020 klaar te zijn met de herinrichting van het Kerkplein. De voorlopige planning is:

  1. Verbouwing Grote Kerk (start najaar 2019)
  2. Herinrichting Kerkplein, Breestraat, Kerkstraat, Nieuwstraat (start begin 2020 – klaar in voorjaar 2020)

Bekijk de pagina Kerkplein voor meer informatie over de herinrichting en voor impressies van hoe het plein eruit komt te zien.