HOORN - In Hoorn hoort 80% van het restafval eigenlijk in een andere bak thuis. Dat is zonde, omdat het afval daardoor niet gerecycled kan worden. Het verwerken van dit afval kost veel geld. Wat kunnen we doen om het milieu en kosten te sparen? Daarover gaat de gemeente Hoorn, samen met een aantal experts, in gesprek tijdens de Afval Talkshow op 17 april om 20.00 uur. De talkshow is de start van het participatieproces dat de gemeente de komende weken samen met inwoners doorloopt. Tijdens de talkshow wordt duidelijk wat de grootste uitdagingen zijn op het gebied van afval. Ook wordt uitgelegd hoe inwoners samen met de gemeente aan het nieuwe afvalbeleid kunnen werken. Goed afvalbeleid werkt immers alleen als inwoners het afval op de juiste manier kunnen aanbieden en gemeente en inwoners samen tot de juiste keuzes komen.

Het belang van goed afvalbeleid
Op 12 maart heeft de raad ingestemd met het voorstel om de afvalinzameling en afvalscheiding in Hoorn te verbeteren. Dit betekent dat de gemeente in de binnenstad en bij de hoogbouw stopt met de zakkeninzameling en zorgt voor ondergrondse containers en bovengrondse containers voor groente, fruit en etensresten. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw afvalbeleidsplan. Ook wel grondstoffenplan.

In het afvalbeleidsplan staat wat een gemeente belangrijk vindt als het gaat om het voorkomen, verminderen en beter scheiden van huishoudelijk afval. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevolgen voor het milieu, de service en de kosten. Op dit moment gooit iedere inwoner van Hoorn per jaar 549 kilo afval weg en betaalt daar afvalstoffenheffing voor. De gemeente wil inwoners helpen de hoeveelheid afval te verminderen. Dat is nodig voor het milieu, maar ook voor de portemonnee, want als we niets doen wordt het ophalen en verwerken van afval steeds duurder.

Samen met inwoners
Goed afvalbeleid werkt alleen als inwoners het afval op de juiste manier kunnen aanbieden en achter de keuzes in het beleid staan. Sommige dingen zijn wettelijk bepaald, maar heel veel ook niet. Om de goede keuzes te maken, is het belangrijk om te weten wat de inwoner vindt. De gemeente start daarom met een online Afval Talkshow om de inwoners te informeren. Daarna volgen nog een enquête en verschillende werksessies waar inwoners zich voor kunnen opgeven.

Uitzending Afval Talkshow 17 april om 20:00 uur
De aftrap van de participatie is op woensdag 17 april tijdens een speciale online Afval Talkshow. Deze uitzending is vanaf 20:00 uur te volgen via www.hoorn.nl/afvaltalkshow. Presentator Bertine Müller gaat samen met Wethouder Dick Bennis, Samuel Stollman adviseur afval en grondstoffen, gemeentelijk afvalregisseur Michiel Westerhoff, Marieke Brieffies, adviseur duurzaamheid van HVC en participatiedeskundige Nancy Verkooijen in in gesprek over het belang van minder afval en de rol van de inwoner bij het maken van nieuw beleid.

Enquête en werksessies
Na de Talkshow volgt een enquête voor alle inwoners. De uitkomst daarvan wordt verder uitgewerkt tijdens vier werksessies met inwoners. De werksessies, ook wel werkateliers genoemd, zijn op 13 mei in Wijkcentrum de Zaagtand en Wijkcentrum de Grote Waal en op 27 mei in Wijkcentrum de Kersenboogerd en MFA de Kreek in de Bangert en Oosterpolder. Inwoners kunnen zich voor één van de werkateliers aanmelden via www.hoorn.nl/minder-afval.

Meer informatie
De komende weken tot jaren verandert er veel op het gebied van afval. Op www.hoorn.nl/minder-afval staat alle informatie over het plaatsen van ondergrondse containers en bovengrondse containers voor groente, fruit en etensresten. Ook kunnen inwoners hier terecht voor informatie over de ontwikkeling van het nieuwe afvalbeleidsplan en de inspraak die zij daarbij hebben.