HOORN - De gemeente Hoorn heeft het onderzoeksbureau STADenBEDRIJF de opdracht gegeven onderzoek te doen naar het koloniale- en slavernijverleden van Hoorn. In het bijzonder naar de rol van het stadsbestuur. Uit het onderzoek blijkt dat het stadsbestuur een zeer belangrijk aandeel had in het slavernijverleden.

De slavernij is 160 jaar geleden formeel en 150 jaar geleden definitief afgeschaft. Het koloniale slavernijverleden is een onderbelicht onderwerp in onze geschiedenis. Daar komt langzaam maar zeker verandering in. Dit jaar staan we daar extra bij stil, ook de gemeente Hoorn.

Kennis en inzicht
Het onderzoek geeft een helder en indringend beeld van het koloniale slavernijverleden van Hoorn en de rol van de voormalig stadsbestuurders. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is dat we onze kennis over deze periode in de geschiedenis van onze stad willen vergroten. We willen deze kennis ook beter beschikbaar maken voor de inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Op die manier draagt het onderzoek bij aan de gesprekken die wij hierover in onze stad en in de gemeenteraad willen voeren. De kennis gaat hopelijk leiden tot betere inzichten in de beleving van die geschiedenis bij inwoners. De geschiedenis is wat het is. Daar veranderen we helaas niets aan. Hoe we hiermee willen omgaan in het heden en de toekomst is wel een belangrijk onderwerp van gesprek. Deze gesprekken gaan we voeren met onze stad.

Vervolg: in gesprek met de stad en de raad
De inhoud van het rapport doet ertoe en moet ook even bezinken. In september start de gemeente met een dialoogavond. Een gesprek met collegeleden en raadsleden, maar vooral ook met belangengroepen van nazaten en andere belangstellenden. Iedereen is welkom.

Het gesprek is ook bedoeld voor het college en de gemeenteraad om een beeld te kunnen vormen over hoe we als stad met de kennis in dit onderzoek om moeten gaan. In vervolg op deze dialoogavond vindt een openbare bespreking in de raadscommissie plaats. Raadsleden wordt dan gevraagd om hun duiding te geven aan het onderzoek en het college mee te geven of en welk vervolg zij willen geven aan het onderzoek en de uitkomsten van het onderzoek. Met die informatie gaat het college weer verder kijken naar de mogelijke vervolgstappen.