HOORN - Dit jaar 1 juli is het 150 jaar geleden dat de slavernij definitief is afgeschaft. In het coalitieakkoord is de wens uitgesproken om een onderzoek te starten naar de rol van het gemeentebestuur in de tijd van de slavernij. Het onderzoeksbureau STADenBEDRIJF heeft de opdracht gekregen om hier onderzoek naar te doen. De intentie is nog voor 1 juli wetenschappelijk onderbouwde informatie te hebben over dit verleden om vervolgens in gesprek te gaan met de gemeenteraad en inwoners.

Onderzoek om in gesprek te gaan met de raad en inwoners

Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende hoogleraren en onderzoekers. Uit deze oriënterende gesprekken bleek dat het slavernijverleden niet los te zien is van het koloniale verleden. Het onderzoeksbureau doet de komende maanden onderzoek naar de bestaande kennis over het onderwerp. In dit onderzoek is aandacht voor de vertegenwoordiging van Hoorn als handelsstad in de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de Verenigde West-Indische Compagnie (WIC). De rijkdom die Hoorn en een deel van zijn inwoners vergaarden en het historisch protest tegen slavenarbeid worden tegen het licht gehouden.

Het onderzoek leidt tot een rapport met aanknopingspunten om het Hoornse koloniale en slavernijverleden te duiden en hierover in gesprek te kunnen gaan met de gemeenteraad en inwoners. In de tweede helft van dit jaar organiseren we stadsgesprekken met inwoners.