HOORN - Het college start een onderzoek naar de meest geschikte plek voor het IKEC. In het onderzoek worden de locaties ‘oude hockeyvelden’ en ‘HSV sport’ vergeleken op financiële haalbaarheid, planning en ruimtelijke inpassing. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan de gemeenteraad naar verwachting in april 2021 een besluit nemen over de meest geschikte locatie voor het IKEC.

Wat is een IKEC?
In het IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum) wordt gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanaf één locatie. Alle betrokken partijen binnen het IKEC werken intensief samen vanuit één gedeelde visie. Het IKEC is er voor kinderen van 0 tot 12 jaar met specifieke leer- en ontwikkelbehoefte. Op het IKEC krijgen zij (tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding die nodig is om hun talenten verder te ontwikkelen. Meer informatie: www.hoorn.nl/IKEC.

Aanleiding onderzoek
Er is discussie ontstaan over de haalbaarheid van het realiseren van een IKEC én woningbouw op de oude hockeyvelden. Om het benodigde aantal parkeerplaatsen voor deze ontwikkeling kwijt te kunnen op de locatie, besloot het college tot een pakket aan maatregelen (o.a. verlengde inlooptijden IKEC, vermindering autogebruik, parkeerregulering). Met de komst van een IKEC en de woningbouw zouden de 78 parkeerplaatsen van het oude hockeyterrein verdwijnen. De parkeerplaatsen worden gebruikt door omliggende organisaties en bedrijven. Om ervoor te zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen blijven in het gebied, was het college gestart met het maken van een integrale parkeervisie voor het gebied Nieuwe Steen. De vraagstukken op het gebied van parkeren hebben geleid tot discussie of het oude hockeyterrein de juiste plek is voor het IKEC. Een aantal raadsfracties geeft aan dat ze HSV sport een betere plek vinden. Na een gesprek met de raad hierover, heeft het college besloten een onderzoek te starten.

Onderzoek
In het onderzoek worden de locaties ‘oude hockeyvelden’ en ‘HSV sport’ vergeleken op financiële haalbaarheid, planning en ruimtelijke inpassing. Er wordt onderzocht wat het betekent als:
op de oude hockeyvelden:
- het IKEC komt en een kleiner woningbouwprogramma, en een oplossing voor de huidige 78 parkeerplaatsen (deze kan binnen en/of buiten de locatie worden gezocht)
- het IKEC komt en geen woningbouw, en een oplossing voor de huidige 78 parkeerplaatsen (deze kan binnen en/of buiten de locatie worden gezocht)
- een groter (maximaal) woningbouwprogramma komt en geen IKEC, en een oplossing voor de 78 parkeerplaatsen op de locatie. op de locatie

HSV sport:
- een IKEC komt.
- een IKEC komt gecombineerd met woningbouw.

Keuze locatie
Na het onderzoek moet duidelijk zijn wat de meest geschikte locatie voor het IKEC is. Naar verwachting kan het college in maart 2021 een voorstel aan de raad voorleggen, zodat de raad in april 2021 het besluit kan nemen over de locatie voor het IKEC.