HOORN - De gemeente Hoorn gaat onderzoek doen naar de mogelijkheid om de Roode Steen permanent af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Ook onderzoekt de gemeente de optie van een verkeersknip in het havenkwartier.


De fracties van GroenLinks, D66 en ChristenUnie vroegen tijdens de raadsvergadering van 4 februari via een motie om een onderzoek naar de afsluiting van de Roode Steen en een verkeersknip in de haven. Volgens deze fracties is er op de Roode Steen en in het havenkwartier regelmatig sprake van onveilige en ongewenste verkeerssituaties. Het plein zou volgens de fracties door een afsluiting veiliger, overzichtelijker en aantrekkelijker worden. Wel vinden de fracties het belangrijk dat alle straten voor iedereen bereikbaar blijven en dat er goede technische maatregelen zijn om voor bewoners en ondernemers de doorgang te regelen. Daarnaast is het belangrijk dat het college de maatregelen eerst met direct belanghebbenden bespreekt.

De motie kreeg bijval in de raad. Enkele fracties waren minder enthousiast, omdat zij dit onderzoek minder belangrijk vinden dan andere, volgens hen onveiliger verkeersituaties in Hoorn. Na een toezegging van wethouder Bashara om het onderzoek uit te voeren werd de motie ingetrokken. Wanneer het onderzoek klaar is, is nog niet bekend.