HOORN - Een veilige school, waar iedere leerling zich prettig voelt en het allerbeste uit zichzelf haalt, dat is het gezamenlijke doel. Het doel van de gemeenten, de scholen en politie in Westfriesland. Burgemeester Jan Nieuwenburg is blij met het nieuwe convenant: ‘Omdat ook nieuwe partners zich hebben aangesloten. Het Openbaar Ministerie, Halt en Stichting Netwerk doen nu ook mee. Ondanks al onze inspanningen blijven er veiligheidsproblemen spelen op en rond de scholen. En die kunnen we alleen samen goed aanpakken.’


Samen

In 2019 is voor het eerst een convenant afgesloten. In de afgelopen jaren zijn kluisjescontroles uitgevoerd, handhavingsacties gehouden en is een digitaal spreekuur opgezet. Maar er blijft veel werk te doen. Denk aan jongeren die slachtoffer worden van cybercrime of agressie of aan het gebruik van middelen. Maar helaas ook aan bezit van wapens of vuurwerk. Continu werken aan de veiligheid en het welzijn van de jongeren is een prioriteit.

Het Martinuscollege, Clusius college, Atlas college, Tabor college, RSG Enkhuizen, School voor Persoonlijk VO, stichting Ronduit, stichting Trigoon, stichting Netwerk Hoorn, de gemeenten Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer en Hoorn, Halt, politie en het Openbaar Ministerie doen mee met het nieuwe convenant.

Doelstellingen

Het convenant heeft tot doel gezamenlijk de fysieke en sociale veiligheid in en om scholen in West-Friesland te bevorderen. Leerlingen en medewerkers moeten zich vertrouwd en veilig voelen. In een omgeving waar men elkaar respecteert en waar leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme, zorgwekkend en crimineel gedrag en het creëren van een (sociaal) veilig klimaat in en om de scholen van West-Friesland.

Preventie

Namens de werkgroep Convenant Veilige School geeft Stef Macke, directeur Tabor d’Ampte aan dat er nog meer ingezet moet worden op preventie. ‘Onder andere door het intensiveren van de inzet van het jongerenwerk op de VO-scholen in West-Friesland.’ Dit werd tijdens de ondertekening nog eens extra onderstreept door een korte lezing verzorgd door Jolanda Sonneveld, senior onderzoeker bij het lectoraat Youthspot verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam: ‘Door aanwezig te zijn op school kan het jongerenwerk de verbinding leggen tussen straat, thuis en school en daarmee de verschillende leefwerelden van de jongeren dichter bij elkaar brengen.’

Ook de schoolbestuurders zijn enthousiast over het Convenant Veilige School West-Friesland. Agnita Mur, bestuurder van het Atlas College:’ Scholen zijn een vindplek van jeugdproblematiek. Juist daar moeten we veel inzetten om vroegtijdig te signaleren en vervolgens te handelen. Het convenant helpt daarbij.’