WEST-FRIESLAND - De Westfriese gemeenten, bestaande uit Hoorn, Opmeer, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland, werken samen met politie en het Openbaar Ministerie om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Het gaat met name om het vergroten van het bewustzijn van de ondernemers en bewoners. Als onderdeel hiervan bieden de veiligheidsdriehoek Hoorn en het RPC Noord-Holland een online ondermijningstraining aan. De training helpt ondernemers van bedrijventerreinen op weg om de signalen van ondermijning te herkennen.

Ondermijnende criminaliteit
Ondermijnende criminaliteit is een groeiend probleem in Nederland, hierin is Noord-Holland geen uitzondering. De onderwereld vermengt zich steeds vaker met de bovenwereld. Het is niet voor niets dat het onderwerp ondermijning bij alle gemeenten hoog op de agenda staat. Ondernemers kunnen direct of indirect last krijgen van ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit benadeelt eerlijke ondernemers en kan financiële schade toebrengen. Ondermijning gaat bovendien vaak gepaard met geweld, intimidatie en bedreiging en kan leiden tot imagoschade voor bedrijventerreinen en de omliggende buurt.

Online training voor ondernemers op bedrijventerreinen

De kans dat ondernemers en bewoners iets horen of zien wat niet helemaal goed voelt is groot. De kans dat dit onderbuikgevoel wordt gelinkt aan ondermijning niet. Die winkel op de hoek waar nooit klanten komen? Of het bedrijf dat vaker dicht dan open is? Mogelijk is er sprake van ondermijning, omdat de ondernemer zich bijvoorbeeld schuldig maakt aan het witwassen van crimineel geld. In de online ondermijningstraining van het RPC Noord-Holland worden ondernemers en bewoners meegenomen in hoe zij de signalen van ondermijning kunnen herkennen en hoe zij kunnen handelen als zij iets vreemds zien.

Aanmelden kan via de website van het RPC Noord-Holland

Over het RPCNH
In het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing werken ondernemers met overheden samen aan een veilig en gunstig ondernemersklimaat. In het RPC-bestuur zijn publiek-private partijen vertegenwoordigd. Met preventieve maatregelen, voorlichting en trainingen worden oplossingen gezocht en gevonden op o.a. de gebieden ondermijning, cybercriminaliteit en excellent cameratoezicht. De aanpak dient ook het economisch belang van ondernemend Noord-Holland. De online ondermijningstraining is onderdeel van de lancering van meerdere online trainingen die het RPC Noord-Holland na de zomer wekelijks aanbiedt aan ondernemers en bewoners.