HOORN - De uitvoering van de omvorming van de turborotonde en rotonde ten oosten van de A7 op de Provincialeweg tot gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten is door de gemeente Hoorn on hold gezet. De gemeenteraad neemt nog een besluit over het vervolg van deze werkzaamheden.

De aannemer is nog niet gestart met de uitvoering van deze fase van de opdracht. Er wordt nu uitsluitend gewerkt aan de eerste fase van de opdracht, de herinrichting van de Berkhouterweg. De werkzaamheden aan de Berkhouterweg kunnen gewoon worden afgerond. Uit verkeerskundig onderzoek is eind 2019 gebleken dat de kruisingen met verkeerslichten in de nabije toekomst niet leiden tot een optimale doorstroming op de Provincialeweg. Dit is het gevolg van het feit dat door een ingenieursbureau een fout is gemaakt bij de berekeningen van het verkeersmodel.

De gemeenteraad heeft in februari 2018 op basis hiervan het besluit genomen om twee gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten aan te leggen. De fout heeft gevolgen voor de oplossing die aan de gemeenteraad is voorgelegd. Na de eerste signalen over de fout zijn aanvullende onderzoeken verricht. Deze bevestigen het beeld dat het omvormen van de rotondes tot kruisingen in de avondspits niet leiden tot een betere doorstroming. De gemeenteraad is op 9 januari vertrouwelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierna zijn de direct belanghebbenden vertrouwelijk ingelicht en gevraagd naar de gevolgen.

Aan de gemeenteraad wordt in maart een voorstel voorgelegd. Daarin worden de gevolgen opgenomen en wordt gevraagd een besluit te nemen over de uitvoering van het werk. De gemeente Hoorn streeft naar een oplossing die robuust is voor de toekomst. De komende maanden wordt onderzocht welke oplossingen dit kunnen realiseren.