HOORN - De voorzitter van de Veiligheidsregio NoordHolland-Noord, burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar heeft een noodverordening vastgesteld met aangescherpte maatregelen. Deze noodverordening geldt ook binnen de gemeente Hoorn en moet nog sterker bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus. Het handhaven van de maatregelen gaat zo veel als mogelijk in overleg met de burgemeester van de betreffende gemeente. In Hoorn houden de handhavers in samenwerking met jongerenwerkers toezicht en spreken in eerste instantie mensen aan wanneer de maatregelen niet (goed) worden opgevolgd.


Maatregelen gelden ook in het weekend

In Hoorn en andere gemeenten volgen vele inwoners de landelijke maatregelen goed op. Ook steunt 81% van de Nederlanders de maatregelen. Burgemeester Jan Nieuwenburg blijft benadrukken dat het advies 'blijf zoveel mogelijk thuis' natuurlijk ook geldt in het weekend: 'Een ommetje maken, boodschappen halen, of fietsen kan, maar doe dit het liefste alleen en vermijd drukke plekken. Maak elke keer opnieuw een goede afweging en keer om als het toch te druk is.'

Maatregelen noodverordening

Een aantal maatregelen uit de noodverordening luidt als volgt:

  • Het is verboden zich in een groep van drie of meer personen op te houden en je moet een afstand van tenminste anderhalve meter aanhouden. Er is een uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar die onder toezicht van ouders of verzorgers samen buiten mogen spelen.

  • Samenkomsten in alle vormen zijn verboden tot 6 april.

  • Evenementen zijn verboden tot 1 juni.

  • Markten mogen doorgaan, maar mogen alleen bestaan uit kramen met voedselwaren en met 1,5 meter afstand voor en door klanten te waarborgen.

  • Parken, natuurgebieden en stranden kunnen worden aangewezen indien op deze locaties niet voldoen aan het houden van 1,5 meter afstand.

Wat betekent dit voor Hoorn?

In Hoorn zijn op basis van de maatregelen diverse evenementen afgelast, waaronder de Voorjaarsmarkt, de Stadsfeesten, de Fietsvierdaagse en het VNG Jaarcongres. De markten gaan door, mits zij voldoen aan de maatregelen van anderhalve meter afstand goed opvolgen. In Hoorn zal de zaterdagmarkt verder beperkt worden door alleen marktkramen met voedsel toe te staan. Er staan dus geen non-food kramen. Dit betekent dat er in plaats van de gebruikelijke 47 kramen maximaal 16 kramen zullen staan. De kramen staan ver uit elkaar en worden verspreid over de Gouw, Gedempte Turfhaven en het Breed. Daarnaast wordt voor extra brede looppaden tussen de kramen en de winkels gezorgd. Op deze manier zal er nog meer ruimte tussen en rondom de kramen zijn. De gemeente Hoorn benadrukt dat ook hier de regels voorop staan: ga alleen naar buiten als het nodig is, vermijd drukte en houdt minimaal 1,5 meter afstand. En blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt.

Handhaving houdt toezicht en spreekt inwoners aan

Handhavers in de gemeente Hoorn doen hun gebruikelijke toezichtrondes in de wijken en gaan af op meldingen waaruit blijkt dat de maatregelen niet worden nageleefd. Ook bezoeken zij de winkelgebieden, voetbalveldjes en de parken. Zij spreken inwoners hierop aan en delen zo nodig ook boetes uit. U kunt een melding doen via www.hoorn.nl/melding of via coronahoorn@hoorn.nl .