HOORN - Een wachttijd van gemiddeld 3 tot 6 haar voor een eengezinswoning. 2 tot 4 jaar wachttijd voor een jongerenwoning. En ouderen wachten 1 tot 2 jaar op een sociale huurwoning. Dat leidt tot allerlei ongewenste situaties. De PvdA- Hoorn nodigt daarom iedereen uit om op 10 februari zijn ervaring met ons te delen. Plof tussen 10 en 12 uur op onze bank op de hoek Breed- Dal en vertel je verhaal.

Jongeren die moeten onderhuren, noodgedwongen thuis blijven wonen, of ouderen die in een niet passende woning blijven. Het grote tekort aan sociale huurwoningen leidt tot allerlei ongewenste situaties. Ook is er een groot tekort aan betaalbare huurwoningen voor mensen die net iets meer verdienen. En dit alles ondanks de afspraken die zijn gemaakt om de komende jaren 250 sociale huurwoningen in Hoorn toe te voegen. Dat is de reden dat huisvesting een van de speerpunten is voor de PvdA-Hoorn voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

De PvdA-Hoorn wil dat voor iedereen een passende woning beschikbaar is. Wij denken aan scherpere afspraken met de corporatie over het aantal nieuwe sociale huurwoningen. Bijvoorbeeld door minder woningen te verkopen. Wij willen ook dat er bij nieuwbouw of herbestemming door de gemeente wordt gestuurd op aanbod voor middeninkomens (huur of koop). Maar vooral zijn wij op zoek naar nieuw verhalen van onze inwoners: plof daarom op 10 februari neer op onze bank.