Allereerst wens ik u een prachtig, gezond, saamhorig en succesvol 2018!

Drechterland, een prachtige oude Westfriese naam. Wellicht afgeleid van het riviertje de Drecht dat ooit door het zuidelijk deel van de gemeente liep.

Verbinding
Een drecht is een doorwaadbare plaats in een rivier of water. Een plek waar je veilig kunt oversteken, waar je naar de mensen aan de overkant toe kunt, waar je contact maakt, kunt handelen en elkaar ontmoeten. Een plek van verbinding dus. Dat oversteken naar elkaar, verbinding maken met elkaar en de rest van de wereld, daarin blinkt Drechterland uit.

Gemeenschapszin
Neem Westwoud. Een dorp waar net als in heel Drechterland Gemeenschapszin met een grote G wordt geschreven, waar de mensen voortdurend naar elkaar oversteken, met de Schalm en Lindeboom als kloppend hart. Seniores priores, waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten een klein winkeltje, waar heel veel wordt georganiseerd. Een van de dorpen waar de carnavalstraditie nog levend wordt gehouden, Sinterklaas verlicht door het dorp gaat en de ijsclub een schaatsbaantje maakt.

Evenementen
In heel Drechterland barst het sowieso van de evenementen en komen er ook nieuwe bij. Afgelopen jaar bijvoorbeeld de nieuwe succesvolle foodmarket in Venhuizen of de grote cross in Hem waar veel volk op afkwam. Of de Top2000 in Hoogkarspel, met een leuke kerstmarkt. Wellicht is die kerstmarkt de start van een mooie traditie op het Raadhuisplein!

Westwoud een dorp waar succesvol wordt ondernomen, waar bijvoorbeeld perentelers en astilbekwekers gevestigd zijn die landelijk bij de grootste spelers horen. Een groot raceteam gevestigd is waar raceauto’s geprepareerd worden die vervolgens over de hele wereld aan races meedoen en ook een van de wereldmarktleiders op het gebied van robots die stallen kunnen schoonmaken. Dat noem ik nog eens de oversteek maken naar de hele wereld.

Ondernemende gemeente
Sowieso is Drechterland een ondernemende gemeente; ruim 1700 bedrijven staan hier ingeschreven op 20.000 inwoners en de economie trekt ook hier duidelijk aan.

Zilverschat
Westwoud is een dorp dat al in 1414 stadsrechten had. Een van de hoogtepunten in het afgelopen jaar was toch wel dat de grond in Westwoud iets van de lange geschiedenis prijsgaf met de zilverschat van Westwoud. De eeuwenoude unieke muntenschat werd het hele jaar in het Westfries Museum tentoongesteld, onze inwoners konden er gratis naartoe. Velen hebben er gebruik van gemaakt, kwamen op die manier in verbinding, maakten verbinding met de geschiedenis van Drechterland en eigenlijk van heel Westfriesland.

Vitale dorpen
Het water tussen overheid en burgers is soms heel diep. Maar hier in Drechterland zijn we er hier en daar in geslaagd om de oversteek tussen gemeente en inwoners echt te maken. Dan doel ik op Vitale dorpen vooral, wat al jaren loopt. Er zijn het afgelopen jaar grote stappen gezet en we gaan in het nieuwe jaar hier mee door. Groot compliment voor de bewoners die hierbij betrokken zijn, maar en dat mag ook gezegd worden, ook voor de wethouders en ambtenaren die hier ontzettend veel tijd in hebben gestoken en voor de raad die de bewoners alle ruimte heeft gegeven. Eerste concrete resultaten zijn het wandelpad hier in Westwoud, er wordt hard gewerkt aan plannen voor het centrumgebied van o.a. Schellinkhout en Venhuizen.

Cijfer
Heel mooi waren de cijfers afgelopen jaar in ‘Waar staat je gemeente’. Dit is een uitgebreid onderzoek onder de inwoners. Zij hebben het leven in Drechterland in het algemeen met een 8 beoordeeld. Het vertrouwen in gemeente is opvallend toegenomen. Het percentage mensen dat vindt dat de gemeente hen voldoende betrekt bij plannen is ook fors gestegen tot boven de 50%. Daarmee doen we het goed ten opzichte van gemeentes van vergelijkbare grootte. Vitale dorpen maakt dat we de oversteek tussen gemeente en inwoners echt maken, het kan dus. Dat valt op en daar mogen we met elkaar trots op zijn. Maar we zijn er nog niet en het vraagt de komende jaren onverminderde inzet om het zo te houden.

Uitdagingen
Er zijn trouwens nog uitdagingen genoeg: op het gebied van verkeer, snel internet, onderhoud openbare ruimte, toerisme, eenzaamheid, dementie. Om maar enkele onderwerpen te noemen.

Ook in de regio maken we de oversteek op tal van manieren en werken we intensief samen: Of het nu gaat om ICT, gezamenlijke strenge aanpak van hennepplantages, gezamenlijke aanpak van ondermijning, gezamenlijk jeugdzorg inkopen, alles. Als het Rijk onduidelijkheid laat bestaan over de gevolgen van Lelystad Airport voor de leefbaarheid, dan trekken we samen op.

We trekken samen op als het gaat om de bereikbaarheid van de regio. Dit jaar zal de Westfrisiaweg gereedkomen, hoe dan ook een zeer belangrijk moment voor onze hele regio! Het is jammer dat de NS haar dienstregeling in dit gebied heeft verslechterd.

We maken de oversteek naar de regio’s om ons heen, zoals Amsterdam. Die de groei niet alleen aankan. En we moeten uitdagingen zoals toerisme of de vraag waar we gaan bouwen ook samen aangaan. Het doortrekken van de noord/zuidlijn vanuit Amsterdam naar Purmerend en Hoorn zo bepleit de Amsterdamse Ondernemersvereniging ORAM in het NRC-Handelsblad, past daar heel mooi bij. Ik zou zeggen: Een heel aanlokkelijk perspectief.

Terugkijken
Zo kijken we terug op een jaar waarin nog veel meer gebeurd is, hoogtepunten, mooie jubilea zoals het 25-jarig bestaan van de historische vereniging Suyderkogge. Wat mooi dat er mensen zijn die de historie in beeld brengen en willen bewaren.

Er waren ook dieptepunten. Natuurlijk denk ik daarbij ook aan het onverwachte overlijden van wethouder Vincent Reus, wat een grote impact heeft gehad en die we nog altijd missen.

Enkele grote branden met grote impact op de betrokkenen, een heuse windhoos in Hoogkarspel die wonder boven wonder alleen materiele schade heeft veroorzaakt, maar ook een kas heeft verwoest (levenswerk van mensen weg!). De brand in de parkeergarage heeft voor veel schade en ongemak gezorgd.

Veiligheid
Qua veiligheid zit het in Drechterland wel goed. Uit de AD-misdaadmeter afgelopen jaar kwam dat Drechterland de veiligste gemeente in de regio is. Dat voelt goed, mensen voelen zich hier over het algemeen ook echt veilig. Maar als jou wat overkomt, dan schiet je daar weinig mee op: Er zijn mensen thuis overvallen en ook was er een overval op de supermarkt in Venhuizen en een inbraak bij een drogist. Oplettende getuigen kunnen hier trouwens het verschil maken zoals maar weer eens bewezen wordt toen buren in Hoogkarspel enkele dagen terug een inbreker in de kraag vatten. Blijf dus melden!

Verkiezingen
Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar, zijn er over 2,5 maand alweer verkiezingen en mogen onze inwoners een nieuwe gemeenteraad kiezen. Ik vind het hoopvol dat de politieke partijen er in Drechterland in zijn geslaagd om goede nieuwe kandidaten te vinden voor de lijsten. Ook de nodige jonge mensen heb ik begrepen. Erg goed, dat geeft ook vertrouwen voor de komende vier jaar!

Drechterland; ik hoop dat we elkaar blijven vinden op de inhoud, op het idee dat we samen gaan voor onze inwoners en de dorpen. Dat we ook in de gemeenteraad de oversteek naar elkaar blijven maken. En dat mag best vergezeld gaan met een stevig debat op de inhoud. Ik heb er alle vertrouwen in.

Natuurlijk hoop ik dat er op 21 maart veel mensen naar de stembus gaan (opkomst vorige keer ruim 54%). Ik hoop en reken op een leuke campagne, waarin de partijen hun strandpunten en verschillen goed naar voren kunnen brengen. En die mensen stimuleert om ook echt te gaan stemmen. Want het doet ertoe! Als je niet stemt, welk recht heb je dan nog om kritiek te leveren?

Er is in het land veel aandacht voor integriteit in gemeenteraden. Terecht, want integriteit is een hoeksteen voor het functioneren van een gemeentebestuur. En ja, ook in Drechterland besteden we met elkaar veel aandacht aan integriteit en voeren actief het gesprek hierover. Zo hoort dat, ook als er (zoals bij ons) geen problemen zijn.

Ik vind wel dat dan ook gezegd moet worden dat raadsleden (zeker in Drechterland) waardering verdienen voor het feit dat ze zich inzetten voor de samenleving om zich heen en voor de dorpen. Dit doen ze voor een kleine vergoeding, terwijl er heel wat uurtjes in het raadswerk gaan zitten. De Koning zei in zijn toespraak; niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij. Dat doen mensen die zich inzetten voor de gemeenschap en in Drechterland zijn dat er heel wat, inclusief onze raadsleden.

Meedoen
Maatschappelijke betrokkenheid is meer dan wat de oude mannetjes van de Muppets vanaf het balkon soms wat roepen en verder niks.

Meedoen gunnen we ook onze nieuwkomers. In Drechterland wonen we samen met maar liefst 50 nationaliteiten. De oversteek maken we ook naar hen. In Drechterland zijn er vrijwilligers die dat doen en nieuwkomers begeleiden. Ik heb er het afgelopen jaar heel wat nieuwkomers gezien bij naturalisatiebijeenkomsten. Met vaak hoopvolle verhalen. Wel is het heel belangrijk dat iedereen de taal spreekt, want hoe kun je anders de oversteek maken naar elkaar? Maar ik zie vooral veel mooie voorbeelden: Een Somalische jongen die heel snel de taal leerde, als postbode werkt en op eigen benen staat en er iets van maakt. Een immigrant die nu zelf taalles geeft aan nieuwkomers. Een jonge vrouw die zich er echt op verheugde voor het eerst te kunnen gaan stemmen want ze woont nu in een democratie. ‘Dat heb ik nog nooit kunnen doen’, zei ze. Stemmen echt als een bijzonder voorrecht zien, wat het ook is. Ik hoop dat we met die gedachte op 21 maart naar de stembus gaan.

Een toost op het nieuwe jaar
Ik wens u en de uwen een goed en gezond 2018 in Drechterland, onze plaats van oversteek, met kracht waar dat nodig is en energie om uw dromen na te jagen. Op een mooi 2018!

Michiel Pijl

Burgemeester gemeente Drechterland