HOORN - Vanaf 1 maart is er een nieuwe regeling voor het aanvragen van extra steun tijdens de coronacrisis. De regeling heet Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijk Kosten (TONK). Huishoudens die te maken hebben met een flinke inkomensterugval en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen worden ondersteund met deze regeling. De regeling helpt inwoners en ondernemers uit Hoorn die tot nu toe niet in aanmerking kwamen voor regelingen zoals de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) en de bijzondere bijstand.

Moeite met noodzakelijke woonkosten
Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten, zoals huur of hypotheek, te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK. Wethouder Kholoud al Mobayed: ‘Er is niets vervelender dan tussen wal en schip vallen als het water je aan de lippen staat. Daarom is deze nieuwe regeling een goed vangnet. Hieraan worden net zoals andere regelingen wel een aantal voorwaarden gesteld, maar ook wanneer iemand wel aan de noodzakelijk woonkosten kan voldoen, bieden we maatwerk via onze inkomensondersteuning. De verwachting is dat we met deze regeling 600 inwoners kunnen helpen.’

Voor wie is de regeling bedoeld?

De regeling geldt voor zowel ondernemers/zzp’ers, werknemers of werkzoekenden met financiële problemen die te maken hebben met een inkomensdaling van tenminste 30% als gevolg van de coronacrisis. Het gaat bij ondernemers om kosten voor hun privésituatie, niet om de onderneming zelf.

Vergoeding aanvragen vanaf 1 maart mogelijk
De regeling is een eenmalige uitkering van minimaal 800 euro. De TONK kan aangevraagd worden vanaf 1 maart op de website van de gemeente via www.hoorn.nl/tonk De regeling kan aangevraagd worden voor de periode (terugwerkend) vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De gemeente Hoorn voert de regeling zelf uit. Met de TONK kunnen inwoners noodzakelijke kosten vergoed krijgen voor:
- kosten van huur,
- kosten van hypotheek(rente) voor de woning en
- kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.
In de gevallen waar de noodzakelijke kosten wel kunnen worden voldaan maar andere persoonlijke
kosten niet wordt maatwerk toegepast.

Overige steunregelingen
Naast de TONK regeling zijn er nog meer mogelijkheden om inwoners en ondernemers te steunen.
Voor ondernemers is er de Tozo-regeling die is aan te vragen via WerkSaam en de optie voor uitstel gemeentelijke belastingen of gebruik te maken van tijdelijke verlaging van de rentes. Kijk hiervoor op www.hoorn.nl/belastingen

Voor inwoners en ondernemers zijn er diverse hulpmogelijkheden om rond te (blijven) komen. Door het wegvallen van inkomen vanuit uw bedrijf bijvoorbeeld. Met deze hulp kunt uw inkomen aanvullen via:
− een vergoeding voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten die u door speciale omstandigheden moet maken en nergens anders (volledig) vergoed krijgt. Voor kinderen vanaf de basisschool bieden wij bijvoorbeeld de computerregeling. Deze vergoeding heet Bijzondere bijstand.
− de woonkostentoeslag. Hiermee kunt u de woonlasten blijven betalen bij een laag inkomen. Deze toeslag is voor zowel huur als koop. En geldt voor een periode van maximaal twaalf maanden.
− budgetcoaching. Hulp om te kijken waar u op kunt besparen.
− hulp op maat bij schulden of betalingsachterstanden. Samen proberen we uw situatie zo snel als mogelijk schuldenvrij te maken.
− landelijke tegemoetkomingen Hieronder vallen onder andere de huurtoeslag, zorgtoeslag of het kindergeboden budget.