HOORN - Op maandag 18 juli is een schoolzone aangelegd voor basisschool Spectrum aan de Volkerakweg. De verkeersmaatregelen zijn aangebracht op verzoek van leraren en ouders van de schoolgaande kinderen. De nieuwe verkeerssituatie zorgt voor meer attentie van de weggebruikers en daardoor voor een verbeterde verkeersveiligheid.

Schoolzone
Binnen een schoolzone worden kleine of grotere verkeersmaatregelen uitgevoerd die bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid rond een school. Dat gebeurt onder andere met kleurige palen. Rond het zebrapad aan de Volkerakweg staan nu borden die de adviessnelheid van 30km/u aangeven. Daarnaast staat er op de weg SCHOOL gemarkeerd, om duidelijk het begin van de zone te laten zien.