MEDEMBLIK - Wie dit jaar gaat trouwen of zijn partnerschap laat registreren, zonder de huwelijkse voorwaarden vast te leggen via de notaris, trouwt automatisch in de nieuwe ‘beperkte gemeenschap van goederen’.

Omdat de bezittingen en schulden van één van de partners vóór het huwelijk niet meetellen, is het handig om deze bezittingen en schulden vast te leggen bij een notaris. De reden hiervan is vooral om bij een echtscheiding en/of faillissement dit te kunnen bewijzen.

Oude situatie
Tot en met 31 december 2017 was het zo dat als mensen gingen trouwen en zij geen huwelijkse voorwaarden maakten, er een algehele gemeenschap van goederen ontstond. Dat betekent dat op het moment van de huwelijksvoltrekking of het aangaan van het geregistreerd partnerschap alles gedeeld werd, bezittingen en schulden uit het verleden, maar ook het toekomstige vermogen. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals erfenissen of giften die onder een uitsluitingsclausule vallen doordat dit bepaald is in een testament respectievelijk een schenkingsakte. Bij een (echt)scheiding betekent ‘algehele gemeenschap van goederen’ dat alles fiftyfifty (50%-50%) verdeeld wordt.

Nieuwe situatie
Vanaf 1 januari 2018 geldt bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap standaard de ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Dat betekent dat in beginsel alleen het vermogen dat de echtgenoten vanaf de huwelijksdatum samen opbouwen gedeeld wordt. Als er voor het trouwen of het aangaan van het geregistreerd partnerschap al samen vermogen is opgebouwd, valt dit ook in de ‘beperkte gemeenschap van goederen’.

Erfrechtelijke verkrijgingen en giften vallen vanaf 1 januari 2018 automatisch buiten de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. Ook het voorhuwelijksvermogen, zowel bezittingen als schulden, dat op naam van één van de echtgenoten staat, valt automatisch buiten de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. Kortom, voor degene die na 1 januari 2018 trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan gelden nieuwe regels.

Wat betekent de nieuwe wet?
Toekomstige bruidsparen die vanaf 1 januari 2018 trouwen, of hun partnerschap laten registreren, en geen huwelijkse voorwaarden vastleggen via de notaris, trouwen automatisch in de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. Omdat de bezittingen en schulden die een van hen had vóór het huwelijk niet meetellen, is het handig om deze bezittingen en schulden vast te leggen bij een notaris. De reden hiervan is vooral om bij een echtscheiding en/of faillissement dit te kunnen bewijzen.

Partners die nog minder of helemaal niets willen delen, moeten daarvoor nog steeds huwelijksvoorwaarden laten vastleggen bij de notaris. Ook voor ondernemers, die het vermogen van hun echtgenoot willen beschermen tegen aansprakelijkheden, is het in de nieuwe wet nog steeds nodig om huwelijksvoorwaarden vast te leggen.