HOORN - Er moeten meer betaalbare en meer energiezuinige sociale huurwoningen komen in Hoorn. Dat zijn de belangrijkste afspraken die Verenigde Huurdersorganisaties De Boog, woningcorporatie Intermaris en de gemeente Hoorn voor de periode 2021-2025 hebben gemaakt.

Met de nieuwe afspraken voor de periode 2021-2025 geven de partijen invulling aan de ambities van de gemeente Hoorn. Wethouder Marjon van der Ven: ‘Als gemeente zetten wij alles op alles om het woningtekort in Hoorn terug te dringen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen moeten echt korter en vooral jongeren en jonge gezinnen moeten in Hoorn betere kansen krijgen op een woning.

Meer betaalbare woningen
Om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen, hebben De Boog, Intermaris en Gemeente Hoorn afgesproken om de woningvoorraad de komende jaren uit te breiden. ‘We gaan alles doen wat binnen onze macht ligt om in 2030 minimaal 10.000 huurwoningen in Hoorn te hebben,’ ligt Cees Tip, bestuurder van Intermaris, toe: Op dit moment heeft Intermaris in Hoorn ongeveer 9.430 huurwoningen. Dat betekent dat er tot 2030 minimaal 525 sociale huurwoningen en 45 middeldure huurwoningen bij moeten komen. In 2021 maakt Intermaris een goed begin door 198 sociale en 69 vrije sector huurwoningen te realiseren.

Ook over de huurverhoging zijn afspraken gemaakt. Woningcorporaties mogen de huur volgens de wet jaarlijks verhogen met maximaal het inflatiepercentage plus 1%. Verenigde Huurdersorganisaties De Boog heeft met Intermaris afgesproken dat de huurverhoging in Hoorn tot en met 2022 gematigd wordt. De huurverhoging wordt maximaal 0,5% onder het inflatiepercentage, dus in ieder geval 1,5% minder dan het wettelijk maximum. ‘Zeker in deze crisistijd is het belangrijk om de huren zo laag mogelijk te houden. We zijn blij dat we deze afspraak hebben kunnen maken,’ vertelt Mensina Wijma, voorzitter van De Boog.

Energiezuinige woningvoorraad
Naast de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen willen de partijen ook dat de bestaande huurwoningen energiezuiniger gemaakt worden. Zo werken de gemeente en Intermaris samen met HVC aan plannen om in de Kersenboogerd een warmtenet aan te leggen voor ongeveer 1.858 huurwoningen en zoveel mogelijk particuliere woningen en gemeentelijk vastgoed. Ook gaat Intermaris in 2021 ruim 300 woningen verduurzamen, in de Molenbuurt, Glazenwagen en de Commandeur Ravenstraat.

Leefbaarheid
Wonen gaat over meer dan alleen een dak boven je hoofd. Het gaat ook over fijn wonen, in een verzorgde en veilige omgeving met betrokken buurtbewoners. Daarom investeren de gemeente en Intermaris in de leefbaarheid in de wijken; in groen en openbare ruimte, veiligheid en toezicht, overlast en verwarde personen. Daarnaast helpen de gemeente en Intermaris huurders met het voorkomen van huurachterstanden en problematische schulden.