HOORN - Er komt een nieuw park in de Bangert en Oosterpolder. Wethouder Simon Broersma plantte er vandaag één van de eerste bomen. Het park wordt aangelegd op de groenstrook tussen de Strip, Westfrisiaweg en de Rijweg. Deze week worden er 72 bomen geplant in het nieuwe park. De bomen zijn medegefinancierd door de Provincie Noord-Holland in het kader van klimaatadaptatie.


Begin volgend jaar worden er meer bomen en struiken geplant. Ook komt er een wandelpad van ongeveer 800 meter lang. Het park wordt bovendien aangevuld met bankjes en bijvoorbeeld een bijenhotel, insectenmuur, boomstammen of speeltoestellen. De exacte invulling hangt nog af van de buurtbewoners. Zij worden begin volgend jaar gevraagd om hun voorkeur door te geven aan de gemeente.

Terugkeer van de boomgaard

Het idee is om het park een sfeer mee te geven van de boomgaard die Bangert en Oosterpolder ooit was. Bewoners hebben eerder aangegeven graag een park te willen in de wijk. Waarbij het park als natuurlijke groene buffer dient tussen de woningen en Westfrisiaweg. Wethouder Broersma: ‘Het park geeft de wijk Bangert en Oosterpolder meer groen. Inwoners hebben hiermee een mooie plek om te wandelen en te spelen. Bijkomend voordeel is dat de Westfrisiaweg minder zichtbaar wordt vanuit de wijk’. Daarnaast helpt het park bij het verbeteren van de biodiversiteit in de gemeente Hoorn.