HOORN - De gemeente Hoorn, Intermaris, politie en WerkSaam gaan intensiever samenwerken om fraude aan te pakken en terug te dringen. Er is een gezamenlijk online meldpunt opgericht waar inwoners, ondernemers, zorgprofessionals en andere ketenpartners een melding kunnen doen. Deze is te vinden op www.hoorn.nl/fraude. Hier kunnen niet alleen signalen of vermoedens van woon- en adresfraude, maar van ook uitkeringsfraude en zorgfraude gemeld worden. Doel van de gezamenlijke inzet is het beschermen van inwoners enerzijds en het bestraffen van mensen die zich niet aan de regels houden anderzijds. Daarnaast kijkt de gemeente bij de aanpak ook of er hulp geboden kan worden om nieuwe problemen te voorkomen.

Veilig en prettig wonen
De samenwerking met een van de ketenpartners, woningcorporatie Intermaris, op het gebied van woonfraude was al geïntensiveerd. Nu wordt de aanpak uitgebreid naar andere soorten fraude. De aanpak is onderdeel van de Veiligheidsambitie van de gemeente Hoorn. Volgens burgemeester Jan Nieuwenburg is dit een logische stap: ‘Inwoners van Hoorn moeten veilig en prettig kunnen wonen en leven. Steeds vaker zien we dat fraude een uitingsvorm is van problemen, zoals schulden of uitbuiting. Door deze bredere aanpak kunnen we sneller signaleren, onderzoek doen en mensen uiteindelijk helpen en de leefbaarheid vergroten.’

De gemeente komt ook situaties tegen waarbij mensen zeer bewust tegen de regels in zelf (financieel) beter willen worden. Mensen met een koophuis die hun woning illegaal verhuren, mensen die zwartwerken met een uitkering en dure spullen kopen. Nieuwenburg: ‘Wij pakken alle gevallen aan. Zo geven we een duidelijk signaal af dat wij dat niet toestaan.’

Geen gevallen tussen wal en schip
Door een meldpunt te openen, krijgt de gemeente een beter en breder beeld van fraude en neemt zo meer regie op de aanpak ervan. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gevallen tussen wal en schip vallen. Jan Nieuwenburg doet ook een beroep op inwoners en ondernemers: ‘Laat signalen of vermoedens die u heeft niet voor wat ze zijn, maar meld het bij ons. Want we zijn we samen verantwoordelijk voor een fijne, sociale en veilige leefomgeving.’

Wat gebeurt er met de melding?
Fraude melden kan niet alleen via de website van de gemeente, maar ook via Meld Misdaad Anoniem. Als er een melding bij de gemeente binnenkomt, zet het gemeentelijke fraudeteam deze door naar de juiste instantie of wordt door de gemeente zelf opgepakt. Voordat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen, onderzoekt de gemeente of ketenpartner de melding en verzamelt gegevens en bewijzen.

Interne processen verscherpen
Naast het gezamenlijke meldpunt controleert de gemeente haar eigen basisgegevens van inwoners op signalen van fraude. Denk aan het aantal volwassenen per huishouden of overlastmeldingen die het gevolg zijn van onderhuur op een bepaald adres. Deze ervaringen worden gedeeld binnen de ambtelijke organisatie om scherp te zijn op gegevens en signalen te melden bij het fraudeteam.