HOORN - Hoorn is een consultatiebureau rijker. Donderdag 17 november opende wethouder Marjon van der Ven de nieuwe vestiging van GGD Hollands Noorden in de wijk Bangert en Oosterpolder. Het nieuwe consultatiebureau bevindt zich op een gunstige plek in deze kinderrijke wijk. Namelijk in gebouw De Vierhoek, waar ook de basisschool en kinderopvang zitten. Dat maakt het voor jonge ouders makkelijk om laagdrempelig het consultatiebureau te bezoeken. Zij kunnen zo dicht bij huis terecht voor zorg, vaccinaties en opvoedondersteuning.


"Een consultatiebureau in de Bangert Oosterpolder! De wens van de gemeenteraad van Hoorn, uitgesproken in de vergadering van 6 november 2018. Een consultatiebureau voor deze wijk waarin vele jonge mensen en jonge gezinnen hun intrek hebben genomen en waar nog steeds volop wordt gebouwd. De ouders waren tot voor kort aangewezen op het consultatiebureau de Cogge in Risdam Noord, wat voor menig ouder toch wel omslachtig was.

De gemeente (of gemeenteraad) heeft gekozen voor de multifunctionele accommodatie De Vierhoek. Het alternatief was een locatie buiten het centrumgebied dat nog helemaal ontwikkeld moest worden en waarvan de realisering misschien pas vele jaren later mogelijk was. Er volgde overleg met de gebruikers van De Vierhoek: SKH De Bonte Koe, peuterspeelzaal Dribbel, Openbare school Socrates en de Burgemeester de Wildeschool. Het gemeentebestuur was zich ervan bewust dat het onderbrengen van het consultatiebureau in de Vierhoek consequenties had voor de andere gebruikers. Voor het onderwijs moest er een alternatief gevonden worden voor de leslokalen om binnen De Vierhoek ruimte voor het consultatiebureau te realiseren. Het traject was niet altijd gemakkelijk. De gemeente heeft van de gebruikers en het onderwijs veel extra inspanningen gevraagd. Mede dankzij de coöperatieve houding van de ketenpartners zijn we met elkaar tot een mooi consultatiebureau gekomen. Ik wil m.n. de SKH De Bonte Koe, peuterspeelzaal Dribbel, Openbare school Socrates, de Burgemeester de Wildeschool en de schoolbesturen heel hartelijk bedanken voor het geduld en de inspanningen.

In het nieuwe consultatiebureau kunnen de ouders met hun kinderen vanaf de geboorte tot de vierde verjaardag terecht. De ontwikkeling van het jonge kind wordt er nauwgezet gevolgd en de vaccinaties vanuit het rijksvaccinatieprogramma worden er gegeven. Ouders hier hun vragen stellen over voeden, slapen, de ontwikkeling, opvoeding en zo meer. Ook vinden zij een luisterend oor als het anders verloopt dan verwacht. Er worden inmiddels 521 kinderen in de leeftijdsgroep 0-4 gezien op het consultatiebureau Bangert Oosterpolder. In totaal zijn er nu op jaarbasis 1980 contactmomenten. De wijk is nog steeds in aanbouw. De verwachting is dan ook dat het aantal kinderen nog wel zal gaan groeien.

Wij zijn trots/ik ben trots op het nieuwe consultatiebureau met de naam Bangert Oosterpolder. Wij willen/ik wil iedereen bedanken die vanaf het eerste idee tot aan de ingebruikname een bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van dit mooie bureau. En de JGZ-medewerkers wens ik veel werkplezier in deze nieuwe locatie", aldus wethouder Marjon van der Ven.