HOORN - De gemeente Hoorn gaat op korte termijn herbruikbare mondkapjes uitdelen aan inwoners met een laag inkomen. Hiermee wil de gemeente deze inwoners helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De mondkapjes worden uitgedeeld via 1.Hoorn en maatschappelijke partners die direct contact hebben met de doelgroep.

De afgelopen periode is er een snelle stijging van het aantal mensen dat besmet raakte met het coronavirus, ook in Hoorn en omgeving. Eind september adviseerde de rijksoverheid dringend om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes, zoals winkels, musea, stations en bij contactberoepen, zoals kappers. Het Kabinet wil het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes binnenkort verplichten. Het Kabinet gaf aan in overleg met gemeenten te willen kijken hoe minima kunnen worden voorzien van mondkapjes en dat de uitwerking hiervan bij gemeenten en aangesloten partners ligt.

Het Hoornse college heeft besloten om binnenkort herbruikbare mondkapjes uitdelen aan Hoornse inwoners met een laag inkomen. De mondkapjes worden uitgedeeld via 1.Hoorn en maatschappelijke partners die direct contact hebben met de doelgroep. Voorbeelden zijn de Voedselbank West-Friesland, Kinderkledingbank en Leger Des Heils. Deze partijen hebben ook aangegeven dat zij de nood bij hun doelgroep zien. De kosten van 3.000 euro worden gedekt uit het Stimuleringsfonds Coronacrisis. Dit fonds is bedoeld om de gevolgen en impact van de coronacrisis te dempen.

Wethouder Kholoud al Mobayed: ‘Huishoudens met een laag inkomen hebben het extra zwaar door de coronacrisis. Vaak hebben zij niet het geld om mondkapjes te kopen. Wij willen hen op deze manier helpen verspreiding van het virus tegen te gaan.’

De gemeente Hoorn verwacht dat de mondkapjes binnen 1,5 week uitgedeeld kunnen worden