HOORN - Hoorn Lokaal, GroenLinks, ÉénHoorn, CDA Hoorn, VVD en D66 praten volgende week verder over de mogelijkheid om een nieuwe coalitie te vormen in Hoorn. Dat maakte onafhankelijk informateur Rob van Doorn op vrijdag 15 april 2022 bekend. Nadat de coalitiegesprekken in Hoorn vastliepen, vroeg de gemeenteraad burgemeester Nieuwenburg een onafhankelijk informateur aan te wijzen. Opdracht is om te onderzoeken welke partijen samen een stabiele coalitie kunnen vormen. De burgemeester stelde Rob van Doorn aan als informateur.

Zes partijen en zes wethouders
Informateur Rob van Doorn sprak deze week ‘in een prettige en constructieve sfeer’ met vertegenwoordigers van de twaalf partijen in de gemeenteraad. Ook is er een tweede ronde van gesprekken geweest. Op basis van de gesprekken en de zetelverdeling na de verkiezingsuitslag constateert de informateur dat een stabiel college mogelijk is wanneer er zes partijen aan deelnemen en zes wethouders in het college plaatsnemen.

Vervolggesprekken
Volgende week praten de zes partijen – Hoorn Lokaal, GroenLinks, Eenhoorn, CDA Hoorn, VVD en D66 – verder over de mogelijke samenwerking. Na die gesprekken werkt de informateur een eindverslag uit. Hierin staat onder meer een toelichting op de voorkeur voor een college in deze samenstelling en op de vraag waarom een uitbreiding van het college met een wethouder wenselijk is.

Extra raadsvergadering
Het eindverslag wordt op dinsdag 26 april tijdens een extra gemeenteraadsvergadering in de openbaarheid besproken. Deze extra raadsvergadering start om 20:00 uur in de raadszaal van het stadhuis aan de Nieuwe Steen. Alle publiek is welkom. De vergadering is ook te volgen of later terug te kijken via de livestream op www.hoorn.nl/raad.