HOORN - Op dinsdag 6 juli stelde de Hoornse raad de Mobiliteitsvisie 2030 met doorkijk naar 2040 vast. In de visie gaat veel aandacht uit naar het meegroeien van de mobiliteit met de groeiambities van de stad en de kwaliteitsverbetering voor lopen, de fiets en het openbaar vervoer. Ook maakt de aanleg van een nieuwe toegangsweg richting de binnenstad, Grote Waal en het nieuwe stadsstrand onderdeel uit van de visie.

In de visie wordt een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen. Zo neemt de verkeersveiligheid de afgelopen jaren af, wordt er vaker gefietst, neemt het autogebruik voor korte afstanden af is verduurzaming van mobiliteit een trend. Daarnaast heeft Hoorn de ambitie om te groeien, waardoor het bestaande wegennet zwaarder wordt belast. Om op deze en andere ontwikkelingen in te spelen, wil Hoorn meer kwaliteit en comfort toevoegen voor lopen, fiets en openbaar vervoer. De voetganger moet in de binnenstad, in woonbuurten, rond treinstations en wijkcentra centraal gesteld worden. Zo wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid van ongelijkvloerse kruisingen voor langzaam verkeer bij de Provincialeweg en komt er een onderzoek naar de afsluiting van de Roode Steen en de mogelijke ‘knip’ tegen doorgaand verkeer in het Havenkwartier.

Nieuwe toegangsweg binnenstad, Grote Waal en stadsstrand
In de Mobiliteitsvisie staat ook de wens om het langzaam en snel verkeer op het Keern te scheiden en voor gemotoriseerd verkeer een nieuwe toegangsweg naar de binnenstad, Grote Waal en het nieuwe stadsstrand uit te leggen. De inpassing en het ontwerp van deze toegangsweg, plus de mogelijke ongelijkvloerse kruising bij Keern/Provincialeweg worden onderzocht en verder uitgewerkt. In de visie staat dat de nieuwe toegangsweg tussen 2030 en 2040 aangelegd zou worden, maar wethouder Samir Bashara liet weten dat dit waarschijnlijk al vóór 2030 wordt opgepakt.

Besluit
Er werden verschillende amendementen ingediend, waarvan er één werd aangenomen. Dit amendement van Hoorn Lokaal en ChristenUnie veranderde de term ‘beleidslijnen’ in het raadsbesluit in ‘punten’ omdat de visie richting geeft en niet beleid al moet vastleggen. Het geamendeerde voorstel werd aangenomen, met een tegenstem van De Realistische Partij.