HOORN - Bij de start van het terrasseizoen is het inmiddels goed gebruik om de Roode Steen vanaf 11.00 uur af te sluiten voor verkeer. Dat gaan we ook dit jaar weer doen per 1 april. Wat we dit jaar ook gaan doen is het sluipverkeer terugdringen in de haven.

Tijdens de gesprekken met ondernemers en bewoners van de binnenstad en havens bleek dat er veel voorstanders zijn om het doorgaand verkeer in de binnenstad te verminderen. Bewoners, ondernemers en hun bezoekers en leveranciers kunnen de binnenstad en havens nog wel bereiken.

Roode Steen
Geen autoverkeer op de Roode Steen verbetert de kwaliteit van het verblijven op dit mooie plein van onze binnenstad. Gebruik van het plein door voetgangers, bezoekers aan het terras van een van de horecagelegenheden en al wandelend al het moois bewonderen wordt de voornaamste functie. Het weren van doorgaand verkeer zonder herkomst of bestemming in de binnenstad helpt daarbij. In de komende periode gaan we verkennen hoe we het verblijf verder kunnen verbeteren.

Laden en lossen blijft mogelijk tussen 6.00 en 11.00 uur in de ochtend. Nu geldt deze afsluiting alleen tijdens het terrasseizoen, dus tot 1 oktober. In lijn met de Binnenstadsvisie, de Mobiliteitsvisie en het coalitieakkoord wordt de permanente afsluiting voorbereid.

Terugdringen sluipverkeer in de haven
De afsluiting van de Roode Steen leidt waarschijnlijk tot een toename van sluipverkeer in het havengebied. Sluipverkeer gaan we terugdringen met een inrijverbod voor auto's en motoren in de Paardensteeg. Verkeer dat een bestemming heeft in het havengebied mag wel doorrijden. Zo hebben bewoners, ondernemers en bijvoorbeeld hun bezoekers, mantelzorgers en leveranciers geen last van dit inrijverbod.

De verwachting is dat er minder doorgaand verkeer in het havenkwartier zal zijn. Bijvoorbeeld omdat de route door het havenkwartier vervalt in navigatiesystemen. We willen heel precies weten hoeveel sluipverkeer er nu en straks is. Verkeer dat zonder bestemming door de binnenstad van west naar oost rijdt noemen we sluipverkeer. Dit is van maandag 18 maart tot en met zondag 24 maart gemeten met camera's. Deze camera's leggen alleen de kentekens van passerende voertuigen vast om te kunnen bepalen hoeveel sluipverkeer er is. De gemeente krijgt de kentekens niet. De camera's stonden bij de Paardensteeg, West en Kleine Oostbrug. Op het Achterom werd de verkeersdrukte met een telslang op de straat gemeten. In september wordt dit onderzoek herhaald. Op deze manier weten we of de maatregelen werken.

Mocht blijken dat de maatregel onvoldoende werkt om het sluipverkeer te verminderen, dan worden meer ingrijpende maatregelen overwogen. Een beweegbare paal of camerahandhaving zijn dan bijvoorbeeld opties.