HOORN - Op 31 januari gaat het college met de raadscommissie in gesprek over het fietsparkeren in de binnenstad. Op en rond het Kerkplein en de Roode Steen worden met name op vrijdag- en zaterdagavond meer fietsen geparkeerd dan er fietsenrekken beschikbaar zijn. Het is dan lastig om fietsen ergens veilig aan vast te maken en het leidt tot een rommelig straatbeeld. Bij de behandeling van de begroting 2022 heeft de gemeenteraad daarom de opdracht gegeven om als pilot een bewaakte inpandige fietsenstalling in de binnenstad te realiseren, voor een periode van twee jaar.


Onderzoek naar fietsparkeren

Inmiddels is het fietsparkeren in de binnenstad uitgebreid onderzocht en zijn mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het beschikbaar gestelde budget van 150.000 euro onvoldoende is voor een pilot met een stalling. Ook heeft het college twijfel over de effectiviteit van deze oplossing.

Meningsvormende raadscommissie en vervolg

Op 31 januari is er een meningsvormende raadscommissie waarin het college de bevindingen aan de commissie presenteert en waarin ook andere oplossingen met elkaar worden besproken. Een mogelijkheid is het fietsparkeren stapsgewijs te verbeteren. De resultaten van de meningsvormende raadscommissie worden meegenomen in een raadsvoorstel.

Volg de commissie

De commissievergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in het stadhuis aan de Nieuwe Steen 1. Het gesprek over het fietsparkeren staat als eerste op de agenda. Op www.hoorn.nl/raad staan de volledige agenda en voorstellen. Publiek is welkom. De commissievergadering kan ook vanuit huis gevolgd worden. Dit kan via de livestream op www.hoorn.nl/raad.