HOORN - Nadat het Rijk extra maatregelen heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen heeft de gemeente een aantal maatregelen getroffen. De aangescherpte richtlijnen zijn vooralsnog geen beperking voor de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Wel wordt aan inwoners gevraagd om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Daarnaast worden bepaalde activiteiten geschrapt of aangepast. Uitgangspunt is ook dat de besluitvorming van de gemeenteraad doorgaat. Burgemeester Nieuwenburg doet een beroep op alle inwoners en ondernemers om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en de landelijke maatregelen op te volgen.


Maatregelen

De gemeente heeft een aantal maatregelen genomen in het verlengde van de landelijke maatregelen. De maatregelen zijn dat:

  • grotere bijeenkomsten en activiteiten die niet-noodzakelijk zijn of waar risico’s zijn voor de kwetsbare inwoners worden afgelast. Dit geldt voor:

- niet-noodzakelijke (wijk/werk) bijeenkomsten

- sociale- en sportactiviteiten van team Sport

  • inwoners vanaf volgende week kunnen chatten via de gemeentewebsite

  • inwoners wordt gevraagd zoveel mogelijk digitaal hun gemeentezaken te regelen en te kijken of een afspraak in het stadhuis noodzakelijk is

  • inwoners (met inachtneming van de hygiëneregels) voor noodzakelijke diensten zoals paspoorten, rijbewijzen en dergelijke in het stadhuis terecht kunnen.de weekmarkten doorgaan

  • het Westfries museum gesloten is

  • de wijkteams van 1.Hoorn in de wijk aanwezig blijven

Crisisteam gemeente en Veiligheidsregio NHN

Vanuit de gemeentelijke organisatie is crisisteam samengesteld om noodzakelijke besluiten en maatregelen voor te bereiden en uit te voeren. Naast het lokale crisisteam is ook de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met een crisisteam actief. Veiligheidsregio’s landelijk zijn opgeschaald naar GRIP 4 en is een Regionaal Operationeel Team (ROT) en Regionaal Beleidsteam (RBT) actief. Hiermee zoekt de gemeente waar nodig ook afstemming.

Werk van de gemeenteraad

Ook voor het werk van de gemeenteraad is gekeken welke maatregelen bijdragen aan de landelijke richtlijnen. Uitgangspunt is dat het voor de stad belangrijk is om de besluitvorming door te laten gaan. De raads- en commissievergaderingen gaan door, maar zonder publiek. De vergaderingen zijn via de live-uitzendingen te volgen via de website van de gemeenteraad. Ook de fracties en de ambtelijke organisatie is gevraagd om de aanwezigheid van mensen zoveel als mogelijk te beperken. Niet-noodzakelijke bijeenkomsten zoals wijkbezoeken en werkbezoeken worden afgelast.

Steun en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Burgemeester Nieuwenburg spreekt zijn steun uit voor alle inwoners en organisaties die een bijdrage leveren in het bestrijden van het virus of getroffen zijn. Ook moet de zorgcontinuïteit gewaarborgd blijven. Nieuwenburg: ‘Onze samenleving heeft kwetsbare inwoners die zorg en aandacht nodig hebben. Daarnaast doe ik een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van inwoners én ondernemers. Het is van groot belang dat iedereen de maatregelen opvolgt en de juiste afweging maakt bij ontmoetingen en in het sociale contact.’