HOORN - Liberaal Hoorn heeft bij een rondgang in het centrum geconstateerd dat er grote ongelijkheid heerst onder ondernemers die op markt- en zaterdagen hun waren proberen te verkopen aan het winkelende publiek. Nog steeds zijn niet-essentiële winkels gesloten, terwijl marktkramen met dezelfde goederen wel open zijn. Dit is aan de Hoornse winkeliers niet uit te leggen. Deze ongelijkheid tussen markt en reguliere handel uit winkelpanden zorgt voor zeer grote ontevredenheid. "Ook horen en zien wij dat ondernemers het gewoon niet meer volhouden met alleen het systeem van click en collect", aldus Alex van der kleij, raadslid voor Liberaal Hoorn.


In december vorig jaar heeft Liberaal Hoorn deze ongelijkheid al bij het college van B&W aan de orde gesteld via zogenaamde Art 36 vragen. "Met deze vragen hebben wij het college verzocht met spoed en voortvarendheid tot een oplossing te komen om deze ongelijkheid weg te nemen. Tot op heden hebben wij nog niets van het college vernomen en heeft het college tot 18 januari de tijd om te antwoorden. Het kan toch niet zo zijn dat vanwege het kerstreces het college om uitstel van de beantwoording gaat vragen. Het water staat de ondernemers al te lang aan de lippen en innovatieve maatregelen zijn noodzakelijk.

Onze fractie wil dan ook benadrukken dat uiterlijk op 18 januari duidelijk moet worden of het college onze ondernemers naast het click en collect systeem ook toe zal staan een kraam te mogen neerzetten bij hun winkel. Mocht om welke reden deze duidelijkheid niet uiterlijk 18 januari gegeven worden zal onze fractie met een motie komen in de eerst volgende raadsvergadering. Onze fractie hoopt dat dit allemaal niet nodig is en dat het college voor 18 januari met een oplossing komt voor onze ondernemers".