HOORN - Tijdens de kermisperiode in Hoorn is een lachgasverbod van kracht. Dit verbod is opgenomen in de regels voor evenementen. Het kermisteam, de politie en gemeentelijke handhavers houden verscherpt toezicht op de verkoop en het gebruik van lachgaspatronen of –ballonnen op en rond de kermis in de binnenstad. Er worden boetes uitgedeeld bij constatering van illegale verkoop. ‘Ik wil met dit verbod een duidelijk signaal afgeven aan jongeren, dat lachgas niet acceptabel is. Wij pakken dit actief aan en willen overlast tegengaan’, meldt burgemeester Nieuwenburg.

Volgens burgemeester Jan Nieuwenburg is het verbod nodig om de openbare orde en veiligheid van de vaak jonge bezoekers van evenementen, zoals tijdens de kermis, te kunnen waarborgen. ‘Het verstrekken van lachgas met name onder jongeren tijdens evenementen vind ik niet gewenst en ik wil een duidelijk signaal afgeven dat wij hier actief op handhaven. Dit doen wij samen met de organisatoren van de evenementen en de politie. Bovendien zijn de effecten schadelijk voor de gezondheid en dat moeten wij als gemeenschap niet accepteren.’

Tijdens de kermis zullen handhavers van de gemeente samen met de politie en het kermisteam verscherpt toezien op de spelregels die in de evenementenvergunningen zijn opgenomen. De handhavers zullen zowel in burgerkleding als in uniform toezicht houden op en rondom het kermisterrein. Bij vermoedens van verkoop worden groepjes jongeren actief in de gaten gehouden en beboet. Wanneer jongeren overlast veroorzaken dan worden de spullen meegenomen.

Wees alert en meld illegale verkoop
Burgemeester Nieuwenburg doet een beroep op ouders, winkeliers en bezoekers van evenementen om anderen aan te spreken op de gevaren van het gebruik van lachgas en het geldende verbod. ‘Ouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun kinderen. Dit soort middelen kunnen ernstige schade aanrichten en is niet onschuldig. Bovendien is de verkoop tijdens evenementen verboden. Als u toch ziet dat iemand lachgaspatronen verkoopt dan kun u dit bij ons of de politie melden.’
Gezondheidsrisico’s Tijdens de toezichtrondes wordt informatie uitgedeeld aan jongeren over de schadelijke effecten van het gebruik van lachgas. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten. De meeste jongeren zijn zich hier totaal niet van bewust. Zo kan veelvoudig en verkeerd gebruik onder meer leiden tot hersenbeschadiging, het scheuren van het trommelvlies, hoofdpijn, stikgevaar, bevroren longen, onvruchtbaarheid, ernstige derdegraads brandwonden aan de handen, armen of benen door het bijvullen van de patronen.

Evenementenbeleid
Eind 2018 is het verbod op de verkoop van lachgas opgenomen in het evenementenbeleid van de gemeente Hoorn.