HOORN - Op dinsdag 5 juli is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. De vergadering start om 20:00 uur in de raadszaal van het stadhuis.

Agenda
De raad bespreekt voorstellen voor de verbinding van het nieuwe stadsstrand met de Grote Waal en nieuwe toewijzingsregels voor het woonwagencentrum aan de Bobeldijkerweg. Ook besluit de raad onder andere over meer ruimte voor investeringen in sportvelden, het bestemmingsplan voor 20 appartementen in de Bangert en Oosterpolder en de aanleg van voer beachvelden op het sportcomplex van korfbalvereniging ADOS.

Volg de raad
De raadsvergadering vindt vanaf 20:00 uur plaats in de raadszaal van het stadhuis. Alle publiek is welkom. De vergadering is live te volgen en later terug te kijken via www.hoorn.nl/raad. Hier staan ook alle voorstellen en vergaderstukken.