HOORN - Op dinsdag 9 juli vindt de laatste gemeenteraadsvergadering vóór de zomervakantie plaats. De raad stemt onder andere over het vastgoedbeleid van de gemeente en of onderzocht wordt of Hoorn 80 een geschikte locatie is voor windenergie.

Gemeentelijk vastgoedbeleid 2024-2028

Gemeentes kunnen ook eigenaren zijn van panden. Daarom moeten gemeentes beleid opstellen voor het beheer en onderhoud van die panden. De zogenoemde nota over het Gemeentelijk Vastgoedbeleid moet daarvoor zorgen. Belangrijke punten zijn onder andere het behoud van panden met maatschappelijke waarde, het streven naar duurzaamheid en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Het college heeft een nota, met allerlei beleidsregels, opgesteld. De raad bepaalt of hiermee wordt ingestemd. D66, GroenLinks en ÉénHoorn dienen een motie in op dit onderwerp.

Onderzoek naar plaatsing windmolen

In de regio Noord-Holland Noord werken overheden, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Het doel van deze strategie is om energie te besparen en stap voor stap over te gaan naar duurzame energie en warmte. Aan de hand van de RES wordt onder andere gekeken waar zonneparken of windmolens geplaatst kunnen worden. Voor de volgende fase (RES 2.0) wordt nu voorgesteld om het gebied bij Hoorn 80 te verkennen. Uit deze verkenning moet blijken of de locatie geschikt is voor het plaatsen van enkele windmolens. De raad bepaalt of dit onderzoek wordt uitgevoerd. CDA Hoorn, Fractie Tonnaer, Hart van Hoorn en HOE?! hebben op dit onderwerp een amendement aangekondigd.

En verder: starterslening en opknappen bedrijventerrein Gildenweg

Het college vraagt aan de raad om het potje met leningen voor starters aan te vullen. Dan kunnen er dit jaar nog 75 extra startersleningen worden verstrekt. Daarnaast stelt het college voor om het bedrijventerrein Gildenweg op te knappen. Door te werken aan verduurzaming en vergroening, moet een bezoek aan het terrein prettiger worden. De raad bepaalt of zij akkoord gaat met de plannen.

Volg de raad

De raadsvergadering start om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad: Agenda Hoorn - Gemeenteraad dinsdag 9 juli 2024 20:00 - 22:30 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl).