HOORN - Op dinsdag 11 juli vindt de laatste gemeenteraadsvergadering plaats voor het zomerreces. De raad stemt onder andere over de locatie van het nieuwe skatepark en het beschikbaar stellen van geld voor de bouw van een IKEC.


Komt het nieuwe skatepark in het Julianapark?

Het initiatief ‘Update het skatepark’ won op 28 oktober 2021 de initiatievenmarkt. Er komt dus een nieuw skatepark voor skaters, steppers en bmx-ers in Hoorn. Na onderzoek onder belanghebbenden is er een voorkeur voor een plek aan de Nieuwe Wal in het Julianapark. De raad bepaalt of met deze locatie wordt ingestemd.

Door de ChristenUnie is een ordevoorstel aangekondigd, waarmee de raad wordt verzocht om de locatiekeuze uit te stellen. Daarnaast dient de partij een motie in voor extra onderzoek naar andere mogelijke locaties.

Meer budget voor het nieuwe IKEC op de hockeyvelden

In juni 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat het nieuwe Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) op de locatie van de oude hockeyvelden komt. Het IKEC wordt een modern en toegankelijk gebouw voor leerlingen van 0-12 jaar, waarbij zij alle aandacht en begeleiding kunnen krijgen.

Eerder is al geld vrijgemaakt voor de bouw, maar door gestegen kosten is het vastgestelde budget niet meer toereikend. De raad bepaalt of het budget wordt verhoogd, waarmee het startschot gegeven wordt voor de bouw van het IKEC.

Overige onderwerpen: beleid voor psychisch kwetsbare inwoners en 26 nieuwe appartementen

Psychisch kwetsbare inwoners hebben passende zorg nodig. Daarvoor moeten nieuwe contracten worden gesloten met zorgaanbieders. Hiervoor worden eerst beleidsuitgangspunten vastgesteld door de raad.

Ook bepaalt de raad of er 26 appartementen komen in een kantoorpand aan de Koopvaarder 1. Nu worden daar nog Oekraïense vluchtelingen in opgevangen.

Volg de raad

De raadsvergadering start om 20:00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad: www.hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl

.