HOORN - De raad van Hoorn is er nog niet uit: verhuist de gemeente naar een nieuw pand of wordt het huidige pand ingrijpend verbouwd? Tijdens de commissievergadering van gisteravond kwamen de voor- en nadelen van de twee scenario's uitgebreid ter sprake.

In 2023 moeten alle gemeentes van de overheid aan de wettelijke duurzaamheidseisen voldoen. Het pand van de gemeente Hoorn heeft nu energielabel D in plaats van C, waardoor het niet aan de eisen voldoet. Daarom moet de gemeente het pand energiezuiniger maken of een nieuw pand bouwen.

Financieel maakt het niet uit welk scenario de voorkeur krijgt. Verhuizen en renoveren zouden de gemeente Hoorn sowieso een geschat bedrag van 24 tot 30 miljoen euro gaan kosten. Aan de raad nu de taak het eens te worden over de definitieve oplossing.

Niet verhuizen
De Fractie Tonnaer, de Realistische Partij en de PvdA zijn voorstander van renovatie. Zij vinden de huidige locatie van het stadhuis - het geografische middelpunt van de stad - een uitstekende plek. Ook hechten ze waarde aan monumentale status en de goede bereikbaarheid van het gemeentehuis.

De VVD, D66, Sociaal Hoorn, VOC neigen naar nieuwbouw. Ook de ChristenUnie en Hoorn Lokaal zijn het met deze partijen eens, maar zien wel graag dat de Poort van Hoorn - het gebied rondom het station - wordt meegenomen als mogelijk nieuwe locatie.

Poort van Hoorn als nieuwe locatie
Ook voor de andere voorstanders van nieuwbouw zien de Poort als geschikte locatie. Het gebied is in ontwikkeling, en de bouw van een nieuw stadhuis zou een impuls voor die ontwikkeling kunnen zijn. Daarnaast vinden veel inwoners de Poort dankzij het openbaar vervoer makkelijker bereikbaar dan het huidige stadhuis, zo bleek onlangs uit een enquête.

Eerst meer informatie
CDA, GroenLinks en de Hoornse Onafhankelijke Partij willen eerst meer informatie voordat ze gevoelsmatig de juiste beslissing kunnen nemen. Zij hebben de projectontwikkelaar aanvullende vragen gesteld.

Deze vragen moeten voor 6 juni beantwoord zijn, want dan is de gemeenteraadsvergadering waarin ze een definitieve klap op één van de twee scenario's hopen te geven.