HOORN - Hans Vonk uit Hoorn is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Vonk werd Koninklijk onderscheiden, omdat hij zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt in zijn werk in de forensische accountancy in Nederland. Burgemeester Jan Nieuwenburg reikte hem donderdag 12 mei in Hoofddorp het lintje uit, op de feestelijke bijeenkomst rond de pensionering van de heer Vonk.

Forensische dienstverlening

De heer Vonk heeft in de jaren negentig aan de wieg gestaan van de nieuw op te richten afdeling forensische dienstverlening van KPMG. De forensische accountancy richt zich op het doen van forensische en integriteitsonderzoeken bij vermoedens van fraude of integriteitinbreuken. De accountants leveren een bijdrage aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit door onderzoek te doen en organisaties te adviseren. De heer Vonk heeft een cruciale rol gespeeld in de opbouw van de forensische dienstverlening in Nederland en daarmee een nieuwe beroepsgroep in Nederland stevig op de kaart gezet. Hij heeft de huidige forensische accountancystandaarden medeontwikkeld.

Meer integere maatschappij

De kennis van de heer Vonk op het gebied van de forensische accountancy staat zeer hoog aangeschreven binnen de forensische wereld. Hij heeft in honderden maatschappelijk relevante onderzoeken op het gebied van integriteit, fraude, corruptie, witwassen, ondermijning, schadeclaims, arbitrage en bemiddelingen een essentiële rol gespeeld. Zijn onderzoeken hebben geleid tot een meer integere, veiligere en rechtvaardigere maatschappij.

Opleider

Tijdens zijn loopbaan heeft de heer Vonk veel forensische onderzoekers en integriteitsadviseurs opgeleid en getraind in het vakgebied. Zijn ‘leerlingen’ zijn inmiddels niet alleen meer bij KPMG, maar ook bij concurrenten in binnen- en buitenland aan de slag.