HOORN - De komende tien jaar gaat woningcorporatie Intermaris in Hoorn minimaal 435 sociale huurwoningen en circa 130 huurwoningen met een middelhoge huur bouwen. In 2020 gaat Intermaris ook 540 huurwoningen verduurzamen en maatregelen nemen om de leefbaarheid voor huurders te verbeteren. Dit maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken tussen de gemeente, Intermaris en Verenigde Huurdersorganisaties De Boog, die de gemeenteraad op dinsdag 10 december vaststelde.

Hoorn heeft dringend extra huurwoningen nodig. Door sloop daalde de voorraad huurwoningen de afgelopen jaren tijdelijk. De woningen waren verouderd en pasten niet meer bij de toenemende vraag naar kleinere woningen voor één- of twee persoons huishoudens. De woningen maakten daarom plaats voor de bouw van meer kleinere nieuwe huurwoningen op dezelfde plek. In 2020 en 2021 komen er in totaal 267 huurwoningen bij, waardoor er netto 102 huurwoningen meer bijkomen in Hoorn. Tot 2029 komen er minimaal 435 sociale huurwoningen en circa 130 huurwoningen met een middelhoge huur bij.

Verkoop om investeringen mogelijk te maken
De gemeenteraad besloot om het aantal huurwoningen dat jaarlijks verkocht mag worden te verhogen van 20 naar 40. Hierdoor krijgen zittende huurders de kans om een betaalbare woning te kopen. Daarbij kan Intermaris met het geld van de verkoop nieuwe en meer passende woningen bouwen. Intermaris heeft in Hoorn veel gezinswoningen, terwijl er, onder meer de toenemende vergrijzing en individualisering een groeiende vraag is naar kleinere woningen voor één- of tweepersoons huishoudens.

Duurzaamheid
De gemeente Hoorn en Intermaris hebben ook afgesproken dat Intermaris doorgaat met de duurzame renovatie van de huurwoningen in Hoorn. In 2020 hebben de huurwoningen gemiddeld energielabel B en in 2030 gemiddeld label A. Om dit doel te bereiken renoveert Intermaris volgend jaar ruim 500 bestaande woningen. De woningen krijgen onder meer betere isolatie en zuiniger installaties. Naast de bouw van nieuwe huurwoningen en het verduurzamen van de bestaande huurwoningen neemt Intermaris ook maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren door in te zetten op schoon, heel en veilige buurten.

Op dinsdag 10 december stelde de Hoornse gemeenteraad deze afspraken vast.